เอียวฮอง เป็นบุคคลชาวจีน อาจหมายถึง

ชื่อที่คล้ายคลึง

  • เอียวหอง (楊鋒 หยาง เฟิง) ชนเผ่าลำมัน (南蠻 หนานหมาน) นายถ้ำของถ้ำงินติสัน (銀冶洞 อิ๋นเหย่ต้ง) ตัวละครสมมติในนวนิยายสามก๊ก