หน้านี้เป็นชื่อบุคคลจีน นามสกุลคือ กง (龔)

ก๋งเต๋า มีชื่อในสำเนียงจีนกลางว่า กงตู (อังกฤษ: Gong Du  ; จีนตัวย่อ: 龚都; จีนตัวเต็ม: 龔都; พินอิน: Gōng Dū; เวด-ไจลส์: Kung Tu) เป็นตัวละครในวรรณกรรมจีนอิงประวัติศาสตร์เรื่องสามก๊กที่มีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์ยุคสามก๊ก แม่ทัพของอ้วนเสี้ยวซึ่งในอดีตเคยเป็นแม่ทัพของ กบฏโพกผ้าเหลือง มาก่อน

ก๋งเต๋า
แม่ทัพแห่งอ้วนเสี้ยว
ถึงแก่กรรม ค.ศ. 200
ชื่อ
อักษรจีนตัวเต็ม 龔都
อักษรจีนตัวย่อ 龚都
พินอิน Gōng Dū
สำเนียงจีนกลาง กงตู
สำเนียงจีนฮกเกี้ยน ก๋งเต๋า
สัทอักษรแบบเวด-ไจลส์ Kung Tu
ยุคในประวัติศาสตร์ ยุคสามก๊ก

เมื่อกองทัพกบฏโพกผ้าเหลืองถูกปราบปรามจนราบคาบก๋งเต๋าจึงได้มารับใช้อ้วนเสี้ยวผู้ตรวจการแห่งกิจิ๋วใน ศึกกัวต๋อ ก๋งเต๋าถูกส่งไปช่วย เล่าปี่ ในการโจมตีเมืองยีหลำซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของ โจโฉ และได้ปะทะกับ แฮหัวเอี๋ยน แม่ทัพมากฝีมือของโจโฉแต่สู้กันได้ไม่นานก็ถูกแฮหัวเอี๋ยนสังหารเมื่อ ค.ศ. 200

ดูเพิ่มแก้ไข