เล่าต้าย (อังกฤษ: Liu Dai , ? — ค.ศ. 192) มีชื่อรองว่า กงซัน (อังกฤษ: Gongshan) ตัวละครในวรรณกรรมเรื่อง สามก๊ก เกิดที่เมืองเป็งหงวนเป็นเจ้าเมือง เอียนจิ๋ว (อังกฤษ: Yan Province) และเป็นพี่ชายของ เล่าอิ้ว เคยเข้าร่วมกองทัพพันธมิตรของ อ้วนเสี้ยว ในการปราบ ตั๋งโต๊ะ เมื่อ ค.ศ. 190

เล่าต้าย
เจ้าเมืองเอียนจิ๋ว
ถึงแก่กรรม ค.ศ. 192
ชื่อ
พินอิน Liú Dài
ชื่อรอง กงซัน
ยุคในประวัติศาสตร์ ยุคสามก๊ก

เล่าต้ายถูกฆ่าตายเมื่อ ค.ศ. 192 ระหว่างที่อดีตแม่ทัพของ โจรโพกผ้าเหลือง ยกทัพจากเมือง เซียงจิ๋ว (อังกฤษ: Qing Province) มาเพื่อชิงเมืองเอียนจิ๋ว

ครอบครัวแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข