หน้านี้เป็นชื่อบุคคลจีน นามสกุลคือ กวน (關)

กวนสก มีชื่อในสำเนียงจีนกลางว่ากวนสั่ว (อังกฤษ: Guan Suo; จีนตัวย่อ: 关索; จีนตัวเต็ม: 關索; พินอิน: Guān Suǒ; เวด-ไจลส์: Kuan Suo) เป็นตัวละครในวรรณกรรมจีนอิงประวัติศาสตร์เรื่องสามก๊ก เป็นบุตรชายคนที่สองของกวนอูและเป็นขุนพลของจ๊กก๊ก ชื่อของกวนสกไม่ปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ แต่ปรากฏเฉพาะในนิทานพื้นบ้านและในวรรณกรรมเรื่องสามก๊ก

กวนสก
ขุนพลแห่งจ๊กก๊ก
บิดากวนอู
บิดากวนอู
ชื่อภาษาจีน
อักษรจีนตัวเต็ม関索
อักษรจีนตัวย่อ关索
ยุคในประวัติศาสตร์ยุคสามก๊ก

ในนิทานพื้นบ้านและวรรณกรรมแก้ไข

กวนสกมีกำลังมหาศาล เมื่อสมัยเด็กต่อสู้กับลูกวัวกระทิง หลังจากกวนอู ตายไปแล้ว ได้ป่วยหนีไปอยู่บ้านเป้าแข แล้วเกิดหลงรักลูกสาวคนเล็กของเป้าแข ชื่อว่าเปาซานเหนียงทำให้กวนสกมีวีรกรรมมากมายคู่กับภรรยา เช่น การทำสงครามกับเบ้งเฮ็ก กวนสก ตายหลังจาก เกียงอุย จงโฮย เตงงาย ตาย

 
รูปกวนสกจากเกม Romance of the Three Kingdoms XI

ดูเพิ่มแก้ไข