หน้านี้เป็นชื่อบุคคลจีน นามสกุลคือ หวน/หวง

หวนจง (อังกฤษ: Huang Chong , ? — ค.ศ. 263) ขุนศึกแห่งจ๊กก๊กในช่วงปลายของ ยุคสามก๊ก

หวนจง
ขุนศึกแห่งจ๊กก๊ก
ถึงแก่กรรม ค.ศ. 263
สถานที่ถึงแก่กรรม ด่านกิมก๊ก
บิดา อุยก๋วน
ชื่อ
สำเนียงจีนกลาง หวงชง
สำเนียงจีนฮกเกี้ยน หวนจง
ยุคในประวัติศาสตร์ สามก๊ก

หวนจงเป็นบุตรชายของ อุยก๋วน อดีตขุนนางของจ๊กก๊กที่ได้ไปรับใช้ วุยก๊ก แต่ยังมีความจงรักภักดีต่อจ๊กก๊กซึ่งหวนจงมีบทบาทสำคัญในช่วงวาระสุดท้ายของจ๊กก๊กเมื่อเขาและ จูกัดเจี๋ยม บุตรชายของ จูกัดเหลียง อดีตอัครมหาเสนาบดีคนแรกแห่งจ๊กก๊กได้ยกทัพไปต้านทานการบุกโจมตีของวุยก๊กที่ด่านกิมก๊กหรือเหมียนจู่แต่ต้านทานไม่ไหวถูกฆ่าตายพร้อมกับจูกัดเจี๋ยมที่เชือดคอตัวเองตายเมื่อ ค.ศ. 263

ดูเพิ่มแก้ไข