เจาเจ้ง (อังกฤษ: Zou Jing; จีนตัวย่อ: 邹靖; จีนตัวเต็ม: 鄒靖) เป็นตัวละครในวรรณกรรมจีนอิงประวัติศาสตร์เรื่องสามก๊ก เป็นแม่ทัพของเล่าเอี๋ยน เจ้าเมืองอิวจิ๋ว ในยุคราชวงศ์ฮั่นตะวันออก

เจาเจ้ง
แม่ทัพของเล่าเอี๋ยน
ถึงแก่กรรมพ.ศ. 798
ชื่อภาษาจีน
อักษรจีนตัวเต็ม鄒靖
อักษรจีนตัวย่อ邹靖
ยุคในประวัติศาสตร์ยุคสามก๊ก

ประวัติ แก้

ในปี พ.ศ. 727 เตียวก๊กได้ก่อตั้งกลุ่มโจรโพกผ้าเหลือง แล้วให้กองโจรไปสร้างความวุ่นวายในหัวเมืองต่าง ๆ หนึ่งในหัวเมืองเหล่านั้นคือเมืองอิวจิ๋วซึงมีเล่าเอี๋ยนเป็นเจ้าเมือง เล่าเอี๋ยนเมื่อทราบข่าวโจรโพกผ้าเหลืองจะยกมาตีเมือง จึงให้หาเจาเจ้งมาปรึกษา เจาเจ้งแนะนำว่า "โจรมีกำลังมากนักทหารเมืองเราน้อย จำจะให้มีหนังสือไปเกลี้ยกล่อมป่าวร้องชาวเมืองซึ่งอยู่ปลายแดนว่า ถ้าผู้ใดกล้าหาญมีปัญญาจับโจรได้ จะบอกความชอบไปให้กราบทูลพระเจ้าเลนเต้"[1] เล่าเอี๋ยนเห็นด้วยกับคำแนะนำของเจาเจ้งจึงให้ประกาศรับสมัครทหารอาสา ต่อมา เล่าปี่ กวนอู เตียวหุย ได้พาทหารที่ตนรวบรวมได้ 500 คน มาหาเจาเจ้งเพื่อสมัครเป็นทหารอาสา

หลายวันต่อมา กองโจรโพกผ้าเหลือง 5 หมื่นนาย ซึ่งนำโดยเทียอ้วนจี้ได้ยกมาถึงชายแดนอิวจิ๋ว เล่าเอี๋ยนจึงให้เจาเจ้ง พร้อมด้วยเล่าปี่ กวนอู เตียวหุย นำทหาร 500 นายไปปราบโจร ด้วยความสามารถทางการรบ กวนอู และเตียวหุย ทำให้กองทัพ 500 ภายใต้การนำของเจาเจ้งสามารถปราบโจรโพกผ้าเหลืองกองนี้ได้สำเร็จ

วันต่อมา สิบเกงเจ้าเมืองเฉงจิ๋วขอความช่วยเหลือจากเล่าเอี๋ยนให้ยกทัพไปช่วยปราบโจรโพกผ้าเหลืองที่กำลังล้อมเมืองเฉงจิ๋ว เล่าเอี๋ยนได้ให้เจาเจ้ง พร้อมด้วยเล่าปี่ กวนอู เตียวหุย คุมทหาร 5,000 นายไปช่วยสิบเกงปราบโจรโพกผ้าเหลือง แล้วสามารถปราบโจรได้ราบคาบ สิบเกงจึงปูนบำเหน็จให้เจาเจ้งและเหล่าทหารตามสมควร

เมื่อเจาเจ้งจะยกทหารกลับไปอิวจิ๋ว เล่าปี่ได้ขอตัวไปเมืองกงจ๋งเพื่อช่วยโลติดปราบโจรโพกผ้าเหลือง เจาเจ้งได้ให้ทหาร 500 นายกับเล่าปี่ แล้วยกทหารที่เหลือกลับเมืองอิวจิ๋ว หลังจากนั้น เจาเจ้งก็ไม่ได้ถูกกล่าวถึงในสามก๊กอีกเลย

อ้างอิง แก้

  1. เล่าเอี๋ยนประกาศรับสมัครทหารอาสา, สามก๊ก ฉบับเจ้าพระยาพระคลัง (หน) เล่ม 1, สำนักพิมพ์ศิลปาบรรณาคาร, พ.ศ. 2544

ดูเพิ่ม แก้