เล่าเอี๋ยน (อังกฤษ: Liu Yan) เป็นตัวละครในวรรณกรรมจีนอิงประวัติศาสตร์เรื่องสามก๊กที่มีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์ยุคสามก๊ก เป็นเชื้อพระวงค์ฮั่นผู้ครองแคว้นเอกจิว ( เสฉวน ) เป็นบิดาของ เล่าเจี้ยง หลังจากที่เล่าเอี๋ยนตายก็ให้เล่าเจี้ยงเป็นผู้ครองแคว้นสืบไป

เล่าเอี๋ยน
เจ้าเมืองแห่งอิวจิ๋ว
ถึงแก่กรรม พ.ศ. 737
ชื่อ
อักษรจีนตัวเต็ม 劉焉
อักษรจีนตัวย่อ 刘焉
พินอิน Liú Yān
สำเนียงจีนฮกเกี้ยน เล่าเอี๋ยน
ยุคในประวัติศาสตร์ ยุคสามก๊ก
รูปเล่าเอี๋ยนจากเกม Romance Of The Three Kingdoms XI ของค่ายเกม KOEI

ดูเพิ่มแก้ไข