หน้านี้เป็นชื่อบุคคลจีน นามสกุลคือ เอียว/หยาง

เอียวหงี (อังกฤษ: Yang Yi , ? — ค.ศ. 235) ชื่อรองว่า เว่ยกง เป็นเสนาธิการแห่งจ๊กก๊กในช่วง ยุคสามก๊ก

เอียวหงี
เสนาธิการแห่งจ๊กก๊ก
สถานที่เกิด เสียนหยาง
ถึงแก่กรรม ค.ศ. 235
ชื่อ
พินอิน Yáng Yí
สำเนียงจีนกลาง หยางอี้
สำเนียงจีนฮกเกี้ยน เอียวหงี
ชื่อรอง เว่ยกง
ยุคในประวัติศาสตร์ สามก๊ก

เอียวหงีเกิดที่ เสียนหยาง

ดูเพิ่มแก้ไข