เปิดเมนูหลัก

รายนามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมของไทย

รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงคมนาคม
Lanchakon - 038.jpg
ตรากระทรวง
อธิรัฐ รัตนเศรษฐ.jpgถาวร เสนเนียม.jpg
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
อธิรัฐ รัตนเศรษฐ
และถาวร เสนเนียม

ตั้งแต่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
ผู้ประเดิมตำแหน่งวิลาศ โอสถานนท์
สถาปนา20 สิงหาคม พ.ศ. 2484
เว็บไซต์Ministry of Transport

รายนามแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข