สมบัติ อุทัยสาง

สมบัติ อุทัยสาง ประธานกรรมการ บริษัท แอสคอน คอนสตรัคชั่น​ จำกัด (มหาชน) อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ในรัฐบาลของนายบรรหาร ศิลปอาชา และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในรัฐบาลของพันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร และอดีตอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา กรมไปรษณีย์โทรเลข กระทรวงคมนาคม

สมบัติ อุทัยสาง
ไฟล์:สมบัติ อุทัยสาง.jpg
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
ดำรงตำแหน่ง
17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 – 11 มีนาคม พ.ศ. 2548
นายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร
ก่อนหน้าชำนิ ศักดิเศรษฐ์
วัฒนา อัศวเหม
ประภัตร โพธสุธน
พินิจ จารุสมบัติ
สนธยา คุณปลื้ม
ถัดไปเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช
สมชาย สุนทรวัฒน์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
ดำรงตำแหน่ง
18 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 – 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
นายกรัฐมนตรีบรรหาร ศิลปอาชา
ก่อนหน้าจรัส พั้วช่วย
ไสว พัฒโน
ทวี ไกรคุปต์
สมศักดิ์ เทพสุทิน
เอนก ทับสุวรรณ
พินิจ จารุสมบัติ
สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์
เดช บุญ-หลง
ถัดไปดิเรก เจริญผล
อร่าม โล่ห์วีระ
สมศักดิ์ เทพสุทิน
พินิจ จารุสมบัติ
สมพงษ์ อมรวิวัฒน์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2479 (87 ปี)
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
ศาสนาพุทธ
คู่สมรสสุจิวรรณ อุทัยสาง

ประวัติ

แก้

สมบัติ อุทัยสาง เกิดเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2479 ที่เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร เป็นบุตรของนายบุญส่ง กับนางสี อุทัยสาง สมรสกับสุจิวรรณ มีบุตรธิดา 3 คน

การศึกษา

แก้

สมบัติ อุทัยสาง เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนวัดไทร และชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ต่อจากนั้นจึงได้เข้ารับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 13 แต่ลาออกในเวลาต่อมา เพื่อเข้าศึกษาต่อที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมบัติ อุทัยสาง สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และเคยได้รับทุนไปศึกษษด้านการขนส่งและคมนาคม ที่ประเทศออสเตรเลียเป็นเวลา 1 ปี

การทำงาน

แก้

สมบัติ อุทัยสาง เริ่มรับราชการครูที่โรงเรียนสุวรรณรามวิทยาคม เมื่อปี พ.ศ. 2502 ต่อมาจึงได้โอนย้ายมารับราชการในสังกัดกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม และได้รับการแต่งตั้งเป็นอธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลข ในระหว่างปี พ.ศ. 2531-2535 และเป็นอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา กระทั่งได้รับตำแหน่งสูงสุดคือ รองปลัดกระทรวงคมนาคม

หลังการรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2519 ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ[1]

สมบัติ อุทัยสาง ได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ในรัฐบาลของนายบรรหาร ศิลปอาชา และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในรัฐบาลของพันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร ต่อมาในปี พ.ศ. 2552 ได้ถูกศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ตัดสินห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปี จำคุก 2 ปี ปรับเงิน 4,000 บาท เนื่องจากการแจ้งบัญชีทรัพย์สินอันเป็นเท็จ แต่โทษจำคุกให้รอลงอาญาไว้ 1 ปี[2][3]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. คำสั่งหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ที่ ๔๔/๒๕๑๙ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
  2. คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เรื่อง จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบเล่ม 126 ตอน 90ก วันที่ 27 พฤศจิกายน 2552
  3. "สมบัติ อุทัยสาง เว้นวรรคการเมือง5ปีแจ้งทรัพย์สินเท็จ". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-11-10. สืบค้นเมื่อ 2011-02-02.
  4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2010-02-02 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๑๒ ตอนที่ ๑๗ ข หน้า ๑, ๔ ธันวาคม ๒๕๓๘
  5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2015-09-28 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๐๙ ตอนที่ ๑๕๔ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๗, ๔ ธันวาคม ๒๕๓๕
  6. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๐๒ ตอนที่ ๑๗ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓๐๘, ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘