เรืออากาศตรี บุญยง วัฒนพงศ์ (30 มิถุนายน พ.ศ. 2475 - 27 กันยายน พ.ศ. 2539) อดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวง และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุตรดิตถ์ 5 สมัย

บุญยง วัฒนพงศ์
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
24 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 – 3 มีนาคม พ.ศ. 2523
นายกรัฐมนตรีพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด30 มิถุนายน พ.ศ. 2475
อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
เสียชีวิต29 ธันวาคม พ.ศ. 2539 (64 ปี)
คู่สมรสนางวิยะดา วัฒนพงศ์

ประวัติ

แก้

เรืออากาศตรีบุญยง เกิดเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2475[1] สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมรสกับ นางวิยะดา วัฒนพงศ์ มีบุตรรวม 5 คน

งานการเมือง

แก้

เรืออากาศตรีบุญยง ได้รับเลือกตั้งเป็นครั้งแรกใน พ.ศ. 2512 ไม่สังกัดพรรคการเมือง และได้รับเลือกเรื่อยมารวม 5 ครั้ง

เรืออากาศตรีบุญยง ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (ครม. 41) เมื่อ พ.ศ. 2522[2] และในรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ในปี พ.ศ. 2523[3] และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ในรัฐมนตรีหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช (ครม.36) เมื่อ พ.ศ. 2518[4] อีกด้วย

เรืออากาศตรี บุญยง เคยเป็นกรรมการบริหารพรรคธรรมสังคม[5] ในปี พ.ศ. 2517

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

แก้

เรืออากาศตรีบุญยง วัฒนพงศ์ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด 5 สมัย คือ

 1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2512 จังหวัดอุตรดิตถ์ ไม่สังกัดพรรคการเมือง
 2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2518 จังหวัดอุตรดิตถ์ สังกัดพรรคธรรมสังคม
 3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2519 จังหวัดอุตรดิตถ์ สังกัดพรรคธรรมสังคม
 4. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2522 จังหวัดอุตรดิตถ์ สังกัดพรรคชาติประชาชน (พ.ศ. 2522)
 5. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2531 จังหวัดอุตรดิตถ์ สังกัดพรรคปวงชนชาวไทย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้

อ้างอิง

แก้
 1. ทำเนียบสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร พ.ศ. 2532. สำนักงานเลขารัฐสภา. 2532
 2. "พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๔๔ ราย)" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2019-09-23. สืบค้นเมื่อ 2019-10-29.
 3. "พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๓๗ ราย)" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2015-10-25. สืบค้นเมื่อ 2015-09-21.
 4. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๒๖ ราย)
 5. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งพรรคการเมือง เก็บถาวร 2011-11-08 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนราชกิจจานุเบกษา เล่ม 92 ตอนที่ 193 วันที่ 18 กันยายน 2517
 6. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2022-09-29 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๙๘ ตอนที่ ๒๐๖ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๔๐, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๒๔
 7. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2022-09-27 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๙๗ ตอนที่ ๑๘๘ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓๖, ๕ ธันวาคม ๒๕๒๓