จรัส พั้วช่วย

จรัส พั้วช่วย อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี อดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงคมนาคม และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบูรณ์ 9 สมัย

จรัส พั้วช่วย
ม.ป.ช., ม.ว.ม.
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
18 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 – 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2539
นายกรัฐมนตรี บรรหาร ศิลปอาชา
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร
ดำรงตำแหน่ง
12 ตุลาคม พ.ศ. 2537 – พ.ศ. 2538
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 24 กันยายน พ.ศ. 2492
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
เสียชีวิต 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 (60 ปี)
ประเทศลาว
พรรคการเมือง มัชฌิมาธิปไตย
คู่สมรส สุชาดา พั้วช่วย
ศาสนา พุทธ

ประวัติแก้ไข

จรัส พั้วช่วย เกิดเมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2492 ที่อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จรัส พั้วช่วย เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุตกจากรถไถในฟาร์มของตนเอง ที่ประเทศลาว เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553[1]

การทำงานแก้ไข

จรัส พั้วช่วย เริ่มเข้าสู่งานการเมืองโดยการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเพชรบูรณ์ ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2522 และได้รับเลือกตั้งติดต่อกันมาหลายสมัย และเคยได้รับแต่งตั้งเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในปี พ.ศ. 2526 เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในปี พ.ศ. 2533[2] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ในปี พ.ศ. 2535[3] ต่อมาในปี พ.ศ. 2537 ได้รับแต่งตั้งเป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎร และเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในปี พ.ศ. 2538 และเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในสมัยที่ 2 ในปี พ.ศ. 2539

ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550 ได้ลงสมัคร ส.ส.ในสังกัดพรรคมัชฌิมาธิปไตย แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง[4]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข