ชัยนันท์ เจริญศิริ

พลเอก ชัยนันท์ เจริญศิริ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ในรัฐบาลของพันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร[1]

พลเอก
ชัยนันท์ เจริญศิริ
ม.ป.ช., ม.ว.ม.
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
ดำรงตำแหน่ง
2 สิงหาคม พ.ศ. 2548 – 19 กันยายน พ.ศ. 2549
นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
ก่อนหน้า ประชา มาลีนนท์
พงศกร เลาหวิเชียร
นิกร จำนง
พิเชษฐ สถิรชวาล
วิเชษฐ์ เกษมทองศรี
ถัดไป สรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2487 (76 ปี)
จังหวัดราชบุรี ประเทศไทย
คู่สมรส ธิติมา เจริญศิริ
ศาสนา พุทธ

ประวัติแก้ไข

ชัยนันท์ เจริญศิริ เกิดเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2487 เป็นบุตรของพลตรีประยูร เจริญศิริ กับนางสุมาลี เจริญศิริ จบการศึกษาจากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดราชบุรี จากนั้นจึงได้เข้าศึกษาที่โรงเรียนเตรียมทหาร (รุ่นที่ 5) และโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

การทำงานแก้ไข

ชัยนันท์ เจริญศิริ ได้รับโปรดเกล้าฯ เป็นนายทหารพิเศษประจำ กรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2546[2]

ในปี พ.ศ. 2548 พลเอกชัยนันท์ เจริญศิริ ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ในรัฐบาลของพันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร ในการปรับคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2548 และพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากเกิดการรัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ. 2549

เกียรติยศแก้ไข

ชัยนันท์ เจริญศิริ ได้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว พ.ศ. 2547[3]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข