โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี (อังกฤษ: Benjamarachutit Ratchaburi School) (อักษรย่อ: บ.ช., B.J.) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ประจำจังหวัดราชบุรี ปัจจุบันมีอายุ 131 ปี ( 6 มกราคม 2562 ครบ 132 ปี )สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ที่ผ่านมาโรงเรียนเปิดรับสหศึกษาเฉพาะนักเรียน มัธยมศึกษาตอนปลาย ในปีการศึกษา 2544 เริ่มเปิดรับสหศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นปีแรก

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
Benjamarachutit Ratchaburi
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีในปัจจุบัน
บาลี: สจฺจํเว อมตา วาจา
ไทย: วาจาจริงเป็นวาจาที่ไม่ตาย
ถนนมนตรีสุริยวงศ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
พิกัด 13°32′18″N 99°49′32″E / 13.538304°N 99.825636°E / 13.538304; 99.825636
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Benjamarachutit Ratchaburi School
อักษรย่อ บ.ช. (B.J.)
ประเภท รัฐบาล โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สถาปนา พ.ศ. 2429
ผู้ก่อตั้ง ในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รหัส 1070101001 (เก่า 1005700101)
ผู้อำนวยการ นายนิวัตร วงศ์วิลัย
เพลง มาร์ชเบญจมราชูทิศ
เว็บไซต์

ประวัติแก้ไข

 
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีในอดีต

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2429 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเริ่มจากใช้สถานที่ของวัดสัตตนารถปริวัตร (สร้างเมื่อ พ.ศ. 2414) เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมูลถึงชั้นประถมศึกษา ต่อมาในปี พ.ศ. 2450 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการปรับปรุงการศึกษา ให้มีระบบแบบแผนตามแบบตะวันตก จึงได้เปลี่ยนฐานะของโรงเรียนเป็นโรงเรียนตัวอย่างวัดสัตตนารถปริวัตร จัดการศึกษาตลอดมา ต่อมาในปี พ.ศ. 2455 จึงได้มีอาคารเรียนถาวรเป็นตึก 2 ชั้นรูปทรงปั้นหยาขึ้น 1 หลังในที่ดินของวัดสัตตนารถปริวัตร โดยพ่อค้า ประชาชน และข้าราชการร่วมกันบริจาคทรัพย์สร้างขึ้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และในวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2456 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้เสด็จฯมาทรงประกอบพิธีเปิด และพระราชทานนามว่า “เบญจมราชูทิศ” แปลว่า อุทิศแด่พระราชาองค์ที่ 5 ซึ่งหมายถึง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 แห่งราชวงศ์จักรี ทางราชการได้ขนานนามโรงเรียนนี้ว่า โรงเรียนตัวอย่างประจำมณฑลราชบุรี

ต่อมาปี พ.ศ. 2459 ได้ขยายการสอนถึงชั้นมัธยมปีที่ 3 และในปี พ.ศ. 2460 ได้สร้างอาคารเรียนเป็นเรือนไม้ชั้นเดียวเพิ่มขึ้นอีก 1 หลัง พ.ศ. 2462 นายแก้ว สุวรรณดิษ ได้บริจาค เงินสร้างอาคารเรียนเป็นเรือนไม้ชั้นเดียวทรงปั้นหยา ใต้ถุนสูง อีก 1 หลัง และโรงเรียนได้เปิดสอนถึงชั้นมัธยมปีที่ 5 พ.ศ. 2469 ได้แยกนักเรียนหญิงทุกชั้นออกไปเรียนที่โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ซึ่งเป็นโรงเรียนสตรีประจำจังหวัด และยุบเลิกการสอนชั้นมูลและชั้นประถมศึกษา เป็นการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมปีที่ 1 ถึงมัธยมปีที่ 6

ปี พ.ศ. 2490 หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง ได้มีการบูรณะโรงเรียน ซื้อที่ดินเพิ่มแล้วสร้างอาคารเพิ่มขึ้นอีก จนถึง พ.ศ. 2497 จึงได้เปิดสอนถึงชั้นประโยคเตรียมอุดมศึกษา (ม.7 และ ม.8) พ.ศ. 2512 สร้างอาคารเรียน 4 ชั้น (อาคาร 1) พ.ศ. 2514 รื้ออาคารเรียนหลังแรก เพราะชำรุดทรุดโทรมมาก พ.ศ. 2515 สร้างโรงอาหาร พ.ศ. 2516 รื้อเรือนแก้ว สุวรรณดิษ และเรือนไม้สีเทาเพื่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 2 หลัง (อาคาร 2 และ 3) พ.ศ. 2529 สร้างอาคารอเนกประสงค์ พ.ศ. 2530 สร้างอาคารสมาคมศิษย์เก่า

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ได้เจริญก้าวหน้ามาเป็นลำดับ มีอาคารเรียน 3 หลัง อาคารฝึกงาน 2 หลัง จนถึง พ.ศ. 2540 โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ 7 ชั้น และสร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2542 อันเป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงเจริญพระชนมายุครบ 6 รอบ จึงได้รับพระราชทานนามอาคารว่า อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา และได้กระทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2542 อันเป็นปีที่โรงเรียนจัดงานฉลองครบ 111 ปี แห่งการก่อตั้งโรงเรียน ต่อมาเรือนแก้วสุวรรณดิษได้ทรุดโทรมไปมาก ไม่สามารถจะบูรณะซ่อมแซมต่อไปได้อีก ดังนั้นปี พ.ศ. 2544 ทางโรงเรียนจึงขออนุญาตทำการรื้อถอน และนำชื่อ "เรือนแก้ว สุวรรณดิษ" ไปเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ของโรงเรียนเพื่อไว้เป็นอนุสรณ์ ส่วนพื้นที่ของเรือนแก้วสุวรรณดิษใช้เป็นโรงอาหารสำหรับนักเรียนต่อไป

พ.ศ. 2546 โรงเรียนได้รับมอบที่ดินติดกับโรงเรียน ซึ่งเดิมเป็นเรือนจำกลางราชบุรี จากกรมราชทัณฑ์ จำนวน 9 ไร่ 98 ตารางวา และได้ทำพิธีวางหมุดเขตพื้นที่ส่วนขยายและบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2546 ทำให้พื้นที่ของโรงเรียนขยายเพิ่มออกไปทางด้านตะวันตก

ปี 2548 โรงเรียนได้ทำ การพัฒนาพื้นที่ ดังกล่าว โดยรื้อกำแพงค้านทิศตะวันตกออก ย้ายประตูรั้วพร้อมขยายรั้วด้านหน้าโรงเรียนออกไปจนสุดเขต ทำถนนต่อออกไปโดยรอบ ย้ายสถานที่เรียนวิชาเกษตรกรรม ไปอยู่ที่ว่างด้านหลัง ทำที่จอดรถชั่วคราว และปรับพื้นเพื่อทำสนามต่อไป

วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2550 โรงเรียนได้จัดงานฉลองครบรอบ 120 ปี การก่อตั้งโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี

ปัจจุบันโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี มีอาคารเรียน 4 ชั้น 4 หลัง อาคารเรียนแบบพิเศษ 7 ชั้น 1 หลัง อาคารฝึกงาน 2 หลัง อาคารคหกรรม 1 หลัง โรงอาหาร 1 หลัง อาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง อาคารสมาคมศิษย์เก่าฯ 1 หลัง ลานอเนกประสงค์ มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 32 ไร่ 73 ตารางวา

รายนามผู้บริหารโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีแก้ไข

ลำดับ รายนาม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นายทองสุก รัตนครีพ พ.ศ. 2450 - 2455
2 ขุนสันพุทธพิสิษฐ์ ดิสสะมาน พ.ศ. 2455 - 2456
3 ขุนยุพานุศาสน์ (ตาด ดิสสะมาน) พ.ศ. 2456 - 2467
4 ขุนวิจัยยรรยา (วิฑู ตุลยานนท์) พ.ศ. 2456 - 2467
5 ขุนวิชากรพิ (โอ่ อรรณพเพ็ชร์) พ.ศ. 2468 - 2477
6 นายก้าน สภานนท์ พ.ศ. 2477 - 2478
7 นายเสถียร ประโมจนีย์ พ.ศ. 2478 - 2481
8 นายสวัสดิ์ ภูมิรัตน์ พ.ศ. 2481 - 2484
9 นายสังข์ อิศรากูร ณ อยุธยา พ.ศ. 2484 - 2487
10 นายผาด วัฒนพงศ์ พ.ศ. 2487 - 2507
11 นายบุญส่ง ทองประศรี พ.ศ. 2507 - 2518
12 นายอานนท์ นันทปรีชา พ.ศ. 2518 - 2522
13 นายเสรี ลาชโรจน์ พ.ศ. 2522 - 2532
14 นายธนิต คำศรี พ.ศ. 2532 - 2539
15 นายสัมพันธ์ บุญวานิช พ.ศ. 2539 - 2541
16 นายเสน่ห์ บุญญะหงษ์ พ.ศ. 2541 - 2543
17 นายสุวิทย์ พ่วงลาภ พ.ศ. 2543 - 2544
18 นายณรงค์ โพธิ์มี พ.ศ. 2544 - 2546
19 นายไพโรจน์ หนุนภักดี พ.ศ. 2546 - 2551
20 นายประพัฒน์ คหินทรพงศ์ พ.ศ. 2551 - 2553
21 นายอนันต์ บุญแต่ง พ.ศ. 2554 - 2555
22 นายสมศักดิ์ ฉันทานุรักษ์ พ.ศ. 2555 - 2562
23 นายนิวัตร วงศ์วิลัย พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน

หลักสูตรที่เปิดสอนแก้ไข

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นแก้ไข

 • โครงการห้องเรียนพิเศษ
  • ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท. และสอวน. 2 ห้อง
  • ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ 2 ห้อง
  • ห้องเรียนพิเศษคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง
  • ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ 1 ห้อง
 • โครงการห้องเรียนปกติ
  • ห้องเรียนปกติ 8 ห้อง
  • ห้องเรียนภาษาจีน 1 ห้อง

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแก้ไข

 • โครงการห้องเรียนพิเศษ
  • โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 1 ห้อง
  • โครงการห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ 1 ห้อง
 • โครงการห้องเรียนปกติ
  • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (เพิ่มเติมภาษาอังกฤษ) 1 ห้อง
  • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 4 ห้อง
  • แผนการเรียนภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ 2 ห้อง
  • แผนการเรียนภาษาไทย และสังคมศึกษา 2 ห้อง
  • แผนการเรียนภาษาจีน และสังคมศึกษา 1 ห้อง

กีฬาสีแก้ไข

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข