โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี (อังกฤษ: Benjamarachutit Ratchaburi School; อักษรย่อ: บ.ช., B.J.) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ประจำจังหวัดราชบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ที่ผ่านมาโรงเรียนเปิดรับสหศึกษาเฉพาะนักเรียน มัธยมศึกษาตอนปลาย ในปีการศึกษา 2544 เริ่มเปิดรับสหศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นปีแรก

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
Benjamarachutit Ratchaburi School
ที่ตั้ง
พิกัด13°32′18″N 99°49′32″E / 13.538304°N 99.825636°E / 13.538304; 99.825636
ข้อมูล
ชื่ออื่นบ.ช. (B.J.)
ประเภทรัฐบาล โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
คำขวัญบาลี: สจฺจํเว อมตา วาจา
(วาจาจริงเป็นวาจาที่ไม่ตาย)
สถาปนาพ.ศ. 2429 (อายุ 138 ปี)
ผู้ก่อตั้งในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
หน่วยงานกำกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
รหัส1070101001 (เก่า 1005700101)
ผู้อำนวยการนายนิวัตร วงศ์วิลัย
ระดับปีที่จัดการศึกษาม.1-ม.6
เพลงมาร์ชเบญจมราชูทิศ
เว็บไซต์www.ben.ac.th

ประวัติ

แก้
 
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีในอดีต

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2429 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเริ่มจากใช้สถานที่ของวัดสัตตนารถปริวัตร (สร้างเมื่อ พ.ศ. 2414) เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมูลถึงชั้นประถมศึกษา ต่อมาในปี พ.ศ. 2450 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการปรับปรุงการศึกษา ให้มีระบบแบบแผนตามแบบตะวันตก จึงได้เปลี่ยนฐานะของโรงเรียนเป็นโรงเรียนตัวอย่างวัดสัตตนารถปริวัตร จัดการศึกษาตลอดมา ต่อมาในปี พ.ศ. 2455 จึงได้มีอาคารเรียนถาวรเป็นตึก 2 ชั้นรูปทรงปั้นหยาขึ้น 1 หลังในที่ดินของวัดสัตตนารถปริวัตร โดยพ่อค้า ประชาชน และข้าราชการร่วมกันบริจาคทรัพย์สร้างขึ้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และในวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2456 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้เสด็จฯมาทรงประกอบพิธีเปิด และพระราชทานนามว่า “เบญจมราชูทิศ” แปลว่า อุทิศแด่พระราชาองค์ที่ 5 ซึ่งหมายถึง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 แห่งราชวงศ์จักรี ทางราชการได้ขนานนามโรงเรียนนี้ว่า โรงเรียนตัวอย่างประจำมณฑลราชบุรี

ต่อมาปี พ.ศ. 2459 ได้ขยายการสอนถึงชั้นมัธยมปีที่ 3 และในปี พ.ศ. 2460 ได้สร้างอาคารเรียนเป็นเรือนไม้ชั้นเดียวเพิ่มขึ้นอีก 1 หลัง พ.ศ. 2462 นายแก้ว สุวรรณดิษ ได้บริจาค เงินสร้างอาคารเรียนเป็นเรือนไม้ชั้นเดียวทรงปั้นหยา ใต้ถุนสูง อีก 1 หลัง และโรงเรียนได้เปิดสอนถึงชั้นมัธยมปีที่ 5 พ.ศ. 2469 ได้แยกนักเรียนหญิงทุกชั้นออกไปเรียนที่โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ซึ่งเป็นโรงเรียนสตรีประจำจังหวัด และยุบเลิกการสอนชั้นมูลและชั้นประถมศึกษา เป็นการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมปีที่ 1 ถึงมัธยมปีที่ 6

ปี พ.ศ. 2490 หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง ได้มีการบูรณะโรงเรียน ซื้อที่ดินเพิ่มแล้วสร้างอาคารเพิ่มขึ้นอีก จนถึง พ.ศ. 2497 จึงได้เปิดสอนถึงชั้นประโยคเตรียมอุดมศึกษา (ม.7 และ ม.8) พ.ศ. 2512 สร้างอาคารเรียน 4 ชั้น (อาคาร 1) พ.ศ. 2514 รื้ออาคารเรียนหลังแรก เพราะชำรุดทรุดโทรมมาก พ.ศ. 2515 สร้างโรงอาหาร พ.ศ. 2516 รื้อเรือนแก้ว สุวรรณดิษ และเรือนไม้สีเทาเพื่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 2 หลัง (อาคาร 2 และ 3) พ.ศ. 2529 สร้างอาคารอเนกประสงค์ พ.ศ. 2530 สร้างอาคารสมาคมศิษย์เก่า

 

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ได้เจริญก้าวหน้ามาเป็นลำดับ มีอาคารเรียน 3 หลัง อาคารฝึกงาน 2 หลัง จนถึง พ.ศ. 2540 โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ 7 ชั้น และสร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2542 อันเป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงเจริญพระชนมายุครบ 6 รอบ จึงได้รับพระราชทานนามอาคารว่า อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา และได้กระทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2542 อันเป็นปีที่โรงเรียนจัดงานฉลองครบ 111 ปี แห่งการก่อตั้งโรงเรียน ต่อมาเรือนแก้วสุวรรณดิษได้ทรุดโทรมไปมาก ไม่สามารถจะบูรณะซ่อมแซมต่อไปได้อีก ดังนั้นปี พ.ศ. 2544 ทางโรงเรียนจึงขออนุญาตทำการรื้อถอน และนำชื่อ "เรือนแก้ว สุวรรณดิษ" ไปเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ของโรงเรียนเพื่อไว้เป็นอนุสรณ์ ส่วนพื้นที่ของเรือนแก้วสุวรรณดิษใช้เป็นโรงอาหารสำหรับนักเรียนต่อไป

พ.ศ. 2546 โรงเรียนได้รับมอบที่ดินติดกับโรงเรียน ซึ่งเดิมเป็นเรือนจำกลางราชบุรี จากกรมราชทัณฑ์ จำนวน 9 ไร่ 98 ตารางวา และได้ทำพิธีวางหมุดเขตพื้นที่ส่วนขยายและบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2546 ทำให้พื้นที่ของโรงเรียนขยายเพิ่มออกไปทางด้านตะวันตก

ปี 2548 โรงเรียนได้ทำ การพัฒนาพื้นที่ ดังกล่าว โดยรื้อกำแพงค้านทิศตะวันตกออก ย้ายประตูรั้วพร้อมขยายรั้วด้านหน้าโรงเรียนออกไปจนสุดเขต ทำถนนต่อออกไปโดยรอบ ย้ายสถานที่เรียนวิชาเกษตรกรรม ไปอยู่ที่ว่างด้านหลัง ทำที่จอดรถชั่วคราว และปรับพื้นเพื่อทำสนามต่อไป

วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2550 โรงเรียนได้จัดงานฉลองครบรอบ 120 ปี การก่อตั้งโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี

ปัจจุบันโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี มีอาคารเรียน 4 ชั้น 4 หลัง อาคารเรียนแบบพิเศษ 7 ชั้น 1 หลัง อาคารฝึกงาน 2 หลัง อาคารคหกรรม 1 หลัง โรงอาหาร 1 หลัง อาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง อาคารสมาคมศิษย์เก่าฯ 1 หลัง ลานอเนกประสงค์ มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 32 ไร่ 73 ตารางวา

รายนามผู้บริหาร

แก้
ลำดับ รายนาม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นายทองสุก รัตนครีพ พ.ศ. 2450 - 2455
2 ขุนสันพุทธพิสิษฐ์ ดิสสะมาน พ.ศ. 2455 - 2456
3 ขุนยุพานุศาสน์ (ตาด ดิสสะมาน) พ.ศ. 2456 - 2467
4 ขุนวิจัยยรรยา (วิฑู ตุลยานนท์) พ.ศ. 2456 - 2467
5 ขุนวิชากรพิ (โอ่ อรรณพเพ็ชร์) พ.ศ. 2468 - 2477
6 นายก้าน สภานนท์ พ.ศ. 2477 - 2478
7 นายเสถียร ประโมจนีย์ พ.ศ. 2478 - 2481
8 นายสวัสดิ์ ภูมิรัตน์ พ.ศ. 2481 - 2484
9 นายสังข์ อิศรากูร ณ อยุธยา พ.ศ. 2484 - 2487
10 นายผาด วัฒนพงศ์ พ.ศ. 2487 - 2507
11 นายบุญส่ง ทองประศรี พ.ศ. 2507 - 2518
12 นายอานนท์ นันทปรีชา พ.ศ. 2518 - 2522
13 นายเสรี ลาชโรจน์ พ.ศ. 2522 - 2532
14 นายธนิต คำศรี พ.ศ. 2532 - 2539
15 นายสัมพันธ์ บุญวานิช พ.ศ. 2539 - 2541
16 นายเสน่ห์ บุญญะหงษ์ พ.ศ. 2541 - 2543
17 นายสุวิทย์ พ่วงลาภ พ.ศ. 2543 - 2544
18 นายณรงค์ โพธิ์มี พ.ศ. 2544 - 2546
19 นายไพโรจน์ หนุนภักดี พ.ศ. 2546 - 2551
20 นายประพัฒน์ คหินทรพงศ์ พ.ศ. 2551 - 2553
21 นายอนันต์ บุญแต่ง พ.ศ. 2554 - 2555
22 นายสมศักดิ์ ฉันทานุรักษ์ พ.ศ. 2555 - 2562
23 นายนิวัตร วงศ์วิลัย พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน

หลักสูตรที่เปิดสอน

แก้

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

แก้
 • โครงการห้องเรียนพิเศษ
  • ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
   • ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE) ระดับชั้นละ 1 ห้อง (30 คน)
   • ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน. (หลักสูตรคู่ขนาน) ระดับชั้นละ 1 ห้อง (30 คน)
  • ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ ระดับชั้นละ 2 ห้อง (72 คน)
  • ห้องเรียนพิเศษคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นละ 1 ห้อง (36 คน)
  • ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ระดับชั้นละ 1 ห้อง (36 คน)
 • โครงการห้องเรียนปกติ
  • ห้องเรียนปกติ ระดับชั้นละ 8 ห้อง (320 คน)
  • ห้องเรียนปกติ (เพิ่มเติมภาษาจีน) ระดับชั้นละ 1 ห้อง (40 คน)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

แก้
 • โครงการห้องเรียนพิเศษ
  • โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ระดับชั้นละ 1 ห้อง (30 คน)
  • โครงการห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ ระดับชั้นละ 1 ห้อง (36 คน)
 • โครงการห้องเรียนปกติ
  • กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นละ 5 ห้อง (200 คน)
  • กลุ่มการเรียนภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นละ 2 ห้อง (80 คน)
  • กลุ่มการเรียนภาษาไทย และสังคมศึกษา ระดับชั้นละ 2 ห้อง (80 คน)
  • กลุ่มการเรียนภาษาจีน และสังคมศึกษา ระดับชั้นละ 1 ห้อง (40 คน)

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง

แก้

ดูเพิ่ม

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้