หม่อมหลวงเชิงชาญ กำภู

หม่อมหลวงเชิงชาญ กำภู เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม คู่สมรสคุณหญิงเสาวลักษณ์ กำภู ณ อยุธยาในรัฐบาลนายอานันท์ ปันยารชุน (ครม.47, 49) และเป็นอดีตอธิบดีกรมชลประทาน

เชิงชาญ กำภู
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
ดำรงตำแหน่ง
10 มิถุนายน – 22 กันยายน พ.ศ. 2535
นายกรัฐมนตรีอานันท์ ปันยารชุน
ดำรงตำแหน่ง
6 มีนาคม พ.ศ. 2534 – 22 มีนาคม พ.ศ. 2535

ประวัติ

แก้

หม่อมหลวงเชิงชาญ กำภู เป็นบุตรของพลตรี พระยาสุรเสนา (หม่อมราชวงศ์ชิต กำภู) กับคุณหญิงผอบ สุรเสนา มีพี่น้อง 12 คน มีพี่ชายคนโตคือ หม่อมหลวงชูชาติ กำภู

การทำงาน

แก้

หม่อมหลวงเชิงชาญ กำภู รับราชการในตำแหน่งนายช่างชลประทาน สังกัดกรมชลประทาน ต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นอธิบดีกรมชลประทาน กระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2510[1] เป็นสมาชิกวุฒิสภา ในปี พ.ศ. 2512[2] และเป็นรองปลัดกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2514[3] ต่อมาเขาได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ในรัฐบาลนายอานันท์ ปันยารชุน (ครม.47, 49)[4][5]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน (หม่อมหลวงเชิงชาญ กำภู)
  2. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา (แต่งตั้ง พลตรี จำลอง สิงหะ และหม่อมหลวงเชิงชาญ กำภู แทนตำแหน่งที่ว่าง)
  3. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน (... หม่อมหลวงเชิงชาญ กำภู ...)
  4. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๓๔ ราย) เก็บถาวร 2015-09-27 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนเล่ม 108 ตอนที่ 45 วันที่ 6 มีนาคม 2534
  5. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๒๖ ราย)เล่ม 109 ตอนที่ 69 วันที่ 14 มิถุนายน 2535
  6. "แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2524" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 98 (206): 40. 17 ธันวาคม 2524.
  7. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
  8. "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้าและฝ่ายใน ประจำปี 2537" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 117 (7): 7. 4 พฤษภาคม 2537.
  9. รายพระนามและนามผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี ๒๕๒๕ จากเว็บไซต์ thaiscouts