อุทัย วุฒิกุล

อุทัย วุฒิกุล เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ในรัฐบาลของจอมพลถนอม กิตติขจร อดีตสมาชิกวุฒิสภา และเป็นอดีตอธิบดีกรมทางหลวง

อุทัย วุฒิกุล
ม.ว.ม.
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
ดำรงตำแหน่ง
19 ธันวาคม พ.ศ. 2515 – 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516
นายกรัฐมนตรี จอมพลถนอม กิตติขจร
ก่อนหน้า ชลี สินธุโสภณ
ถัดไป ประจวบ สุนทรางกูร

ประวัติแก้ไข

อุทัย วุฒิกุล เป็นข้าราชการพลเรือนชาวไทย เคยดำรงตำแหน่งสำคัญในกระทรวงคมนาคม อาทิ อธิบดีกรมทางหลวง[1] และเคยมีผลงานเป็นนายช่างใหญ่ผู้ควบคุมงาน ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำปิง ที่อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก และได้รับการตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติว่า "สะพานวุฒิกุล"[2][3]

ในปี พ.ศ. 2512 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาเพิ่มขึ้น เพื่อให้มีจํานวนสมาชิกสามในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดของสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งนายอุทัย วุฒิกุล ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา ในครั้งนั้น ต่อมาในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2514 อุทัย พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีการจับฉลากตามข้อบังคับว่าด้วยการจับสลากของสมาชิกวุฒิสภา แต่ก็ได้รับแต่งตั้งกลับเข้ามาแทนตำแหน่งว่าง ในวันรุ่งขึ้น[4]

อุทัย วุฒิกุล ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ในรัฐบาลของจอมพลถนอม กิตติขจร ในปี พ.ศ. 2515 และพ้นจากตำแหน่งเมื่อครั้งเกิดเหตุการณ์ 14 ตุลา

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. "รายนามผู้บริหาร". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2020-06-09. สืบค้นเมื่อ 2020-06-09.
  2. RAth.News.ปีที่ 17 ฉบับที่ 5 เดือนกันยายน-ตุลาคม 2561
  3. 10 สะพานชื่อดัง ที่มาจาก “นามสกุล” บุคคลสำคัญในไทย
  4. "รายชื่อสมาชิกวุฒิสภาชุดที่ ๓" (PDF). คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม (PDF) เมื่อ 2016-03-05. สืบค้นเมื่อ 2020-06-09.
  5. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์