พลอากาศเอก สุเทพ เทพรักษ์ เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ในรัฐบาลนายอานันท์ ปันยารชุน เป็นอดีตจเรทหารทั่วไป อดีตราชองครักษ์พิเศษ[1] และอดีตรองผู้บัญชาการทหารอากาศ

สุเทพ เทพรักษ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
ดำรงตำแหน่ง
2 มีนาคม พ.ศ. 2534 – 20 มีนาคม พ.ศ. 2535
นายกรัฐมนตรี อานันท์ ปันยารชุน
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 12 เมษายน พ.ศ. 2478 (84 ปี)
คู่สมรส พญ.จิราภรณ์ เทพรักษ์

ประวัติแก้ไข

พลอากาศเอก สุเทพ เทพรักษ์ เกิดเมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2478 จบการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต จากโรงเรียนนายเรืออากาศ เคยรับราชการเป็นทหารประจำกองทัพอากาศไทย เคยดำรงตำแหน่งคือ รองผู้บัญชาการทหารอากาศ และเป็นจเรทหารทั่วไป ในปี พ.ศ. 2536[2]

ต่อมาในการก่อการรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2534 โดยคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) พล.อ.อ.สุเทพ ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการนโยบายแห่งชาติ[3] และได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ในรัฐบาลนายอานันท์ ปันยารชุน[4] และในปี พ.ศ. 2535 ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา[5]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข