ไสว ไสวแสนยากร

พลเอก พลตำรวจเอก ไสว ไสวแสนยากร (8 พฤษภาคม พ.ศ. 2447 - 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2523) อดีตอธิบดีกรมตำรวจ,อดีตผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย, อดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก, อดีตแม่ทัพภาคที่ 2, อดีตเจ้ากรมทหารสื่อสาร และอดีตจเรทหารสื่อสาร

พลตำรวจเอก
ไสว ไสวแสนยากร
ม.ป.ช., ม.ว.ม., ท.จ.ว.
ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
ดำรงตำแหน่ง
11 กันยายน พ.ศ. 2502 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2507 (5 ปี 111 วัน)
ก่อนหน้า พลเอก จรูญ รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์
ถัดไป พันเอก แสง จุละจาริตต์
อธิบดีกรมตำรวจ
ดำรงตำแหน่ง
19 กันยายน พ.ศ. 2500 – 9 กันยายน พ.ศ. 2502 (1 ปี 355 วัน)
ก่อนหน้า พลตำรวจเอกเผ่า ศรียานนท์
ถัดไป จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก
ดำรงตำแหน่ง
2497–2500
แม่ทัพภาคที่ 2
ดำรงตำแหน่ง
2494–2497
ก่อนหน้า พลโท หลวงสวัสดิ์สรยุทธ (ดล บุนนาค)
ถัดไป พลโท ครวญ สุทธานินทร์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2447
เสียชีวิต 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2523 (76 ปี 54 วัน)
คู่สมรส สะอิ้ง ไสวแสนยากร (สกุลเดิม: วัฒนภูติ)
การเข้าเป็นทหาร
ยศ Thai police O9.png พลตำรวจเอก
RTA OF-9 (General).svg พลเอก
บังคับบัญชา กรมตำรวจ

ประวัติแก้ไข

พลตำรวจเอกไสว ไสวแสนยากร เกิดเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2447 มีนามเดิมว่าเจ้าศรีไสว อุ่นคำ เป็นโอรสของเจ้าศรีสญชัย บิดาเป็นพระราชโอรสในพระเจ้ามหินทรเทพนิภาธร หรือ เจ้าอุ่นคำ และเป็นพระราชอนุชาในพระเจ้าสักรินทรฤทธิ์ หรือ เจ้าคำสุก (พระราชบิดาของพระเจ้าศรีสว่างวงศ์) มีพี่น้องร่วมพระบิดา ได้แก่ เจ้าศรีสวัสดิ์ มหินทรเทพ (เข้ารับราชการในไทยเป็น ขุนศรีสวัสดิ์), เจ้าศรีแสวง, เจ้าสุดสงวน (ญ.), เจ้าคำผิว (ญ.) และเจ้าสวาท[1]

ครั้นอยู่ในไทยท่านใช้ชื่อในเอกสารว่า ไสว อุ่นคำ แล้วรับราชการเป็น ขุนไสวแสนยากร ก่อนเปลี่ยนนามสกุลเป็น ไสวแสนยากร ตามราชทินนาม[1]

พลตำรวจเอกไสวถึงแก่อสัญกรรมเมื่อ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2523 ในวัย 76 ปี

การทำงานแก้ไข

พลตำรวจเอกไสวเป็นจเรทหารสื่อสารในช่วงปี 2489-2490 ก่อนจะขึ้นเป็นเจ้ากรมทหารสื่อสารช่วงปี 2490-2494 ได้ขึ้นเป็นแม่ทัพภาคที่ 2 ช่วงปี 2494-2497 ขึ้นเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกช่วงปี 2497-2500 พร้อมกับรับพระราชทานยศพลเอก [2]

หลังเหตุการณ์รัฐประหาร 16 กันยายน 2500 พลเอกไสวได้โอนย้ายมารับราชการตำรวจในตำแหน่ง อธิบดีกรมตำรวจ แทน พลตำรวจเอกเผ่า ศรียานนท์ เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2500 [3] พร้อมกับได้รับพระราชทานยศพลตำรวจเอกเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2500 [4] แต่ดำรงตำแหน่งได้เพียง 2 ปีก็ถูกโอนให้ไปดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2502 โดย จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ นายกรัฐมนตรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และ ผู้บัญชาการทหารบก ได้มารักษาราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมตำรวจอีกตำแหน่งหนึ่ง [5]

งานการเมืองแก้ไข

วันที่ 2 สิงหาคม 2497 พลตำรวจเอกไสว ขณะมียศเป็น พลโท ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. 1.0 1.1 ธำรงศักดิ์ อายุวัฒนะ. ราชสกุลจักรีวงศ์และราชสกุลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ภาคต้น). ธนบุรี : สำนักพิมพ์อโยธยา, ม.ม.ป., หน้า 126-9
  2. ประกาศสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหาร ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 73 ตอน 26 ง พิเศษ หน้า 1 27 มีนาคม พ.ศ. 2499
  3. ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ตั้งและแต่งตั้งข้าราชการ เล่ม 74 ตอน 79 ง พิเศษ หน้า 2 21 กันยายน พ.ศ. 2500
  4. ประกาศสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศตำรวจ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 74 ตอน 98 ง หน้า 2735 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2500
  5. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้อธิบดีกรมตำรวจพ้นตำแหน่งหน้าที่และตั้งผู้รักษาการแทน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 76 ตอน 88 ง หน้า 2157 15 กันยายน พ.ศ. 2502
  6. แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
  7. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๗๙, ตอน ๔๖ ง, ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๕, หน้า ๑๒๔๙