รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมของไทย

รายนามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมของไทย

รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงคมนาคม
Seal of the Ministry of Transport of Thailand.svg
ตรากระทรวง
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
อธิรัฐ รัตนเศรษฐ

ตั้งแต่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562​
วีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล
​ ตั้งแต่ 22​ มีนาคม​ พ.ศ.​ 2564
สมาชิกของคณะรัฐมนตรีไทย
ผู้เสนอชื่อนายกรัฐมนตรีไทย
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
วาระตามวาระของคณะรัฐมนตรี
ผู้ประเดิมตำแหน่งวิลาศ โอสถานนท์
สถาปนา20 สิงหาคม พ.ศ. 2484
เว็บไซต์Ministry of Transport

รายนามแก้ไข

ลำดับ รูปภาพ ชื่อ ดำรงตำแหน่ง
1   นายพันตรี วิลาศ โอสถานนท์ 20 สิงหาคม 2484 - 7 มีนาคม 2485
2   นาวาเอก หลวงศุภชลาศัย (บุง ศุภชลาศัย) 5 พฤษภาคม 2485 - 24 กรกฎาคม 2487
3   นาย สพรั่ง เทพหัสดิน ณ อยุธยา 2 สิงหาคม 2487 - 31 สิงหาคม 2488
4   หม่อมหลวงอุดม สนิทวงศ์ 11 พฤศจิกายน 2490 - 21 กุมภาพันธ์ 2491

ดูเพิ่มแก้ไข