โรงเรียนไทยรัฐวิทยา

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา (อังกฤษ: Thairath Witthaya School) เป็นโรงเรียนรัฐบาล สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรมสามัญศึกษา) อยู่ภายใต้การอุปถัมภ์ของ มูลนิธิไทยรัฐ

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา
ตราประจำโรงเรียนไทยรัฐวิทยา
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Thairath Witthaya School
อักษรย่อ ท.ร.
ประเภท รัฐบาล สังกัด สพฐ.
ก่อตั้ง พ.ศ. 2512

ประวัติแก้ไข

เมื่อปี พ.ศ. 2512 นายกำพล วัชรพล ผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐคนแรก พิจารณาเห็นว่า ในชนบทยังขาดแคลนสถานศึกษา โดยเฉพาะระดับประถมศึกษา ซึ่งเป็นการศึกษาภาคบังคับ ทั้งยังขาดแคลนอาคารเรียนเป็นอย่างมาก จึงได้ร่วมกับ จังหวัดลพบุรี จัดการแข่งขันฟุตบอลดาราขึ้น ณ สนามกีฬา โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เพื่อหาทุนก่อสร้างโรงเรียน โดยได้รับความร่วมมือจากชาวลพบุรีด้วยดี และได้รับเงินบริจาคมาจำนวนหนึ่ง เพื่อนำมาสมทบกับงบประมาณของทางราชการ จากนั้น ได้ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.008 ชั้นเดียว จำนวน 1 หลัง ขนาด 5 ห้องเรียน โดยให้ชื่อว่า โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 1 (บ้านหัวช้าง) ตามที่ พล.ต.ต.สามารถ วายวานนท์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นผู้เสนอแนะ[1]

นับจากนั้น หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ก็ได้เริ่มดำเนินโครงการ “โรงเรียนไทยรัฐวิทยา เพื่อชุมชนในชนบท” โดยดำเนินการสร้าง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา เรื่อยมา โดยได้งบประมาณจาก บริษัท วัชรพล จำกัด เจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เป็นทุนในการก่อสร้าง เมื่ออาคารเรียนแล้วเสร็จ ก็ได้ส่งมอบเป็นทรัพย์สินของทางราชการ จากนั้น มูลนิธิไทยรัฐ จึงเข้ารับเป็นโรงเรียนในการอุปถัมภ์ 20ปีที่ผ่านมา มีการสร้างโรงเรียนในเครือไทยรัฐวิทยา จำนวนทั้งสิ้น 101 แห่ง โดยใช้ทุนในการดำเนินงานเป็นจำนวนทั้งสิ้น 158,694,493 บาท[1] และในปี 2562 จะมีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา เพิ่มเป็น 111 โรง

ที่ตั้งโรงเรียนแก้ไข

เรียงตามลำดับการก่อตั้ง[2]

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข