โรงเรียนไทยรัฐวิทยา

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา (อังกฤษ: Thairath Witthaya School) เป็นโรงเรียนรัฐบาล สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ อยู่ภายใต้การอุปถัมภ์ของ มูลนิธิไทยรัฐ

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา
Thairath Witthaya School
ตราประจำโรงเรียนไทยรัฐวิทยา
ข้อมูล
ชื่ออื่นท.ร. T.R.W.
ประเภทรัฐบาล สังกัด สพฐ.
สถาปนาพ.ศ. 2512
สีเขียว-ขาว

ประวัติ แก้

เมื่อปี พ.ศ. 2512 นายกำพล วัชรพล ผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐคนแรก พิจารณาเห็นว่า ในชนบทยังขาดแคลนสถานศึกษา โดยเฉพาะระดับประถมศึกษา ซึ่งเป็นการศึกษาภาคบังคับ ทั้งยังขาดแคลนอาคารเรียนเป็นอย่างมาก จึงได้ร่วมกับ จังหวัดลพบุรี จัดการแข่งขันฟุตบอลดาราขึ้น ณ สนามกีฬา โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เพื่อหาทุนก่อสร้างโรงเรียน โดยได้รับความร่วมมือจากชาวลพบุรีด้วยดี และได้รับเงินบริจาคมาจำนวนหนึ่ง เพื่อนำมาสมทบกับงบประมาณของทางราชการ จากนั้น ได้ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.008 ชั้นเดียว จำนวน 1 หลัง ขนาด 5 ห้องเรียน โดยให้ชื่อว่า โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 1 (บ้านหัวช้าง) ตามที่ พล.ต.ต.สามารถ วายวานนท์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นผู้เสนอแนะ[1]

นับจากนั้น หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ก็ได้เริ่มดำเนินโครงการ “โรงเรียนไทยรัฐวิทยา เพื่อชุมชนในชนบท” โดยดำเนินการสร้าง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา เรื่อยมา โดยได้งบประมาณจาก บริษัท วัชรพล จำกัด เจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เป็นทุนในการก่อสร้าง เมื่ออาคารเรียนแล้วเสร็จ ก็ได้ส่งมอบเป็นทรัพย์สินของทางราชการ จากนั้น มูลนิธิไทยรัฐ จึงเข้ารับเป็นโรงเรียนในการอุปถัมภ์ 20ปีที่ผ่านมา มีการสร้างโรงเรียนในเครือไทยรัฐวิทยา จำนวนทั้งสิ้น 101 แห่ง โดยใช้ทุนในการดำเนินงานเป็นจำนวนทั้งสิ้น 158,694,493 บาท[1] และในปี 2562 จะมีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา เพิ่มอีก 10 โรงเรียน เป็น 111 โรงเรียน และใช้ทุนในการก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่ม 10 หลัง เป็นเงิน 50,000,000 บาท รวมเป็นเงินก่อตั้งโรงเรียน 208,694,493 บาท

ที่ตั้งโรงเรียน แก้

เรียงตามลำดับการก่อตั้ง[2]

อ้างอิง แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้