อำเภอบุ่งคล้า

อำเภอในจังหวัดบึงกาฬ ประเทศไทย
ระวังสับสนกับ อำเภอบางคล้า

บุ่งคล้า เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดบึงกาฬ

อำเภอบุ่งคล้า
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Bung Khla
คำขวัญ: 
ถ้ำฝุ่นตระการตา หาดสีดาขาวสะอาด งามธรรมชาติภูวัว
แผนที่จังหวัดบึงกาฬ เน้นอำเภอบุ่งคล้า
แผนที่จังหวัดบึงกาฬ เน้นอำเภอบุ่งคล้า
พิกัด: 18°18′6″N 103°58′24″E / 18.30167°N 103.97333°E / 18.30167; 103.97333
ประเทศ ไทย
จังหวัดบึงกาฬ
พื้นที่
 • ทั้งหมด243.6 ตร.กม. (94.1 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด14,054 คน
 • ความหนาแน่น57.69 คน/ตร.กม. (149.4 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 38000
รหัสภูมิศาสตร์3808
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอบุ่งคล้า หมู่ที่ 3 ถนนหนองคาย-นครพนม ตำบลหนองเดิ่น อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 38000
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติแก้ไข

อำเภอบุ่งคล้า เดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย ทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองของตำบลบุ่งคล้า ตำบลหนองเดิ่น และตำบลโคกกว้าง อำเภอบึงกาฬ มาจัดตั้งเป็น กิ่งอำเภอบุ่งคล้า ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2533 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2534[1] และต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะกิ่งอำเภอบุ่งคล้า อำเภอบึงกาฬ ขึ้นเป็น อำเภอบุ่งคล้า ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน ปีเดียวกัน[2]

ต่อมาในปี พ.ศ. 2554 ได้มีการจัดตั้งจังหวัดบึงกาฬขึ้น อำเภอบุ่งคล้า จึงเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดบึงกาฬตามพระราชบัญญัติตั้งจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. 2554 อันมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นมา[3]

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอบุ่งคล้ามีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอบุ่งคล้าแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 3 ตำบล 25 หมู่บ้าน ได้แก่

1. บุ่งคล้า (Bung Khla) 9 หมู่บ้าน
2. หนองเดิ่น (Nong Doen) 7 หมู่บ้าน
3. โคกกว้าง (Khok Kwang) 9 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอบุ่งคล้าประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 3 แห่ง ได้แก่

  • องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบุ่งคล้าทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองเดิ่นทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง ครอบคลุมพื้นทีตำบลโคกกว้างทั้งตำบล

อ้างอิงแก้ไข

  1. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งเขตท้องที่อำเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย ตั้งเป็นกิ่งอำเภอบุ่งคล้า" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 108 (15 ง): 1072. January 31, 1991.
  2. "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอเหนือคลอง อำเภอนายายอาม อำเภอท่าตะเกียบ อำเภอขุนตาล อำเภอแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ลาว อำเภอรัษฎา อำเภอพุทธมณฑล อำเภอวังน้ำเขียว อำเภอเจาะไอร้อง อำเภอชำนิ อำเภอโนนดินแดง อำเภอปางมะผ้า อำเภอลำสนธิ อำเภอหนองม่วง อำเภอเบญจลักษ์ อำเภอโพนนาแก้ว อำเภอบุ่งคล้า อำเภอดอนมดแดง และอำเภอลืออำนาจ พ.ศ. ๒๕๓๙" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 113 (62 ก): 5–8. November 20, 1996.
  3. "พระราชบัญญัติตั้งจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. 2554" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 128 (18 ก): 1. March 22, 2011.