ตำบลกลางเวียง

ตำบลในอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ประเทศไทย

ตำบลกลางเวียง เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลางของพื้นที่อำเภอ เป็นศูนย์กลางความเจริญและที่ตั้งของสถานที่ราชการต่าง ๆ ของอำเภอเวียงสา

ตำบลกลางเวียง
อักษรไทยตำบลกลางเวียง
อักษรโรมันTambon Klang Wiang
จังหวัดน่าน
อำเภอเวียงสา
พื้นที่
 • ทั้งหมด30.13 ตร.กม. (11.63 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2553)
 • ทั้งหมด11,336 คน[1] คน
 • ความหนาแน่น382 คน/ตร.กม. (990 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 55110
รหัสภูมิศาสตร์550701
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งแก้ไข

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

แบ่งการปกครองออกเป็น 15 หมู่บ้าน ได้แก่

 • หมู่ 1 บ้านไชยสถาน
 • หมู่ 2 บ้านดอนแท่น
 • หมู่ 3 บ้านกลางเวียง
 • หมู่ 4 บ้านบุญยืน
 • หมู่ 5 บ้านต้นหนุน
 • หมู่ 6 บ้านภูเพียง
 • หมู่ 7 บ้านดอนไชยใต้
 • หมู่ 8 บ้านหนองนก-บุญนาค
 • หมู่ 9 บ้านหนอง
 • หมู่ 10 บ้านสันติสุข
 • หมู่ 11 บ้านใหม่ดินแดน
 • หมู่ 12 บ้านร้องเย็น
 • หมู่ 13 บ้านดอนไชยใต้
 • หมู่ 14 บ้านดอนแท่น
 • หมู่ 15 บ้านโพธิ์ชัย

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

แบ่งการปกครองเป็น 2 เทศบาลตำบล ได้แก่

สถานที่สำคัญแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข