ตำบลไหล่น่าน

ตำบลในอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ประเทศไทย

ตำบลไหล่น่าน เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของตัวอำเภอบนฝั่งซ้ายแม่น้ำน่าน

ตำบลไหล่น่าน
อักษรไทยตำบลไหล่น่าน
อักษรโรมันTambon Lai Nan
จังหวัดน่าน
อำเภอเวียงสา
พื้นที่
 • ทั้งหมด125.01 ตร.กม. (48.27 ตร.ไมล์)
ประชากร (2553)
 • ทั้งหมด3,502 คน[1]
 • ความหนาแน่น28 คน/ตร.กม. (70 คน/ตร.ไมล์)
รหัสภูมิศาสตร์550703
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งแก้ไข

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

แบ่งการปกครองออกเป็น 8 หมู่บ้าน ได้แก่

  • หมู่ 1 บ้านไหล่น่าน
  • หมู่ 2 บ้านบุญเรือง
  • หมู่ 3 บ้านนาสา
  • หมู่ 4 บ้านท่าข้าม
  • หมู่ 5 บ้านห้วยสอน
  • หมู่ 6 บ้านห้วยเม่น
  • หมู่ 7 บ้านปากงุ๊
  • หมู่ 8 บ้านไหล่น่านเหนือ

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

แบ่งการปกครองเป็น 1 องค์การบริหารส่วนตำบล คือ องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่น่าน มีพื้นที่ครอบคลุมตำบลไหล่น่านทั้งหมด

สถานที่สำคัญแก้ไข

ชาวไหล่น่านที่มีชื่อเสียงแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข