ตำบลห้วยต้อน

ตำบลในอำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ประเทศไทย

ตำบลห้วยต้อน เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ 17 กิโลเมตร ปัจจุบันพื้นที่ทั้งหมดอยู่ในความรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยต้อน

ตำบลห้วยต้อน
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Huai Ton
ตำบลห้วยต้อนตั้งอยู่ในจังหวัดชัยภูมิ
ตำบลห้วยต้อน
ตำบลห้วยต้อน
ที่ตั้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตำบลห้วยต้อนตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตำบลห้วยต้อน
ตำบลห้วยต้อน
ตำบลห้วยต้อน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ตำบลห้วยต้อนตั้งอยู่ในประเทศไทย
ตำบลห้วยต้อน
ตำบลห้วยต้อน
ตำบลห้วยต้อน (ประเทศไทย)
พิกัด: 15°53′33″N 101°56′14″E / 15.892560°N 101.937135°E / 15.892560; 101.937135
ประเทศไทย
จังหวัดชัยภูมิ
อำเภอเมืองชัยภูมิ
ประชากร
 (2564)[1]
 • ทั้งหมด10,866 คน
รหัสไปรษณีย์ 36000
รหัสภูมิศาสตร์360114
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยต้อน
ประเทศ ไทย
จังหวัดชัยภูมิ
อำเภอเมืองชัยภูมิ
การปกครอง
 • นายกสมาน ชัยศร
รหัส อปท.06360121
ที่อยู่ที่ทำการหมู่ที่ 4 ตำบลห้วยต้อน อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์0-4413-4008
โทรสาร0-4413-4015
เว็บไซต์www.huayton.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

อาณาเขตแก้ไข

 • ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลกุดชุมแสง (อำเภอหนองบัวแดง)
 • ทิศใต้ ติดกับ ตำบลโคกสูง (อำเภอเมืองชัยภูมิ)
 • ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลท่าหินโงม ตำบลนาฝาย (อำเภอเมืองชัยภูมิ)
 • ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลภูแลนคา (อำเภอบ้านเขว้า)

การปกครองแก้ไข

ตำบลห้วยต้อน แบ่งการปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้าน[1] คือ

 • หมู่ที่ 1 ห้วยต้อน
 • หมู่ที่ 2 โปร่งคลองใต้
 • หมู่ที่ 3 โปร่งคลองเหนือ
 • หมู่ที่ 4 ชีลองเหนือ
 • หมู่ที่ 5 ดงคำน้อย
 • หมู่ที่ 6 ชีลองใต้
 • หมู่ที่ 7 ชีลองกลาง
 • หมู่ที่ 8 สามพันตา
 • หมู่ที่ 9 วังเดือนห้า
 • หมู่ที่ 10 ใหม่ห้วยต้อน
 • หมู่ที่ 11 ใหม่สามพันตา
 • หมู่ที่ 12 ใหม่ผาเอียง

สถานที่สำคัญแก้ไข

การศึกษาแก้ไข

 • โรงเรียน
  • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 19 (บ้านคำน้อย)
  • โรงเรียนบ้านชีลองกลาง
  • โรงเรียนบ้านชีลองใต้
  • โรงเรียนบ้านชีลองเหนือ
  • โรงเรียนบ้านโป่งคองเหนือ
  • โรงเรียนสามพันตาราษฎร์อุทิศ
  • โรงเรียนห้วยต้อนวิทยา
 • โรงเรียนมัธยมศึกษา
  • โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม
 • โรงเรียนเอกชน
  • โรงเรียนปัญจดี

อ้างอิงแก้ไข

 1. 1.0 1.1 สำนักบริหารการทะเบียน. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "จำนวนประชากร." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [1] ข้อมูลประชากร ตำบลห้วยต้อน อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ธันวาคม 2564) .จาก สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย