ตำบลบ้านใหม่

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

ตำบลบ้านใหม่ สามารถหมายถึงตำบลที่มีชื่อเดียวกันนี้ 16 แห่งในอำเภอและจังหวัดต่าง ๆ คือ

หรืออาจหมายถึงตำบลที่มีชื่อนำหน้าด้วย "บ้านใหม่" ในอำเภอและจังหวัดต่อไปนี้