รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการของไทย

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษา.gif
ตรากระทรวง
Replace this image female.svg
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
กัลยา โสภณพนิช
และกนกวรรณ วิลาวัลย์

ตั้งแต่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
ผู้ประเดิมตำแหน่งหลวงโกวิทอภัยวงศ์ (ควง อภัยวงศ์)
สถาปนา16 ธันวาคม พ.ศ. 2481
เว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการ

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข