รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการของไทย

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษา.gif
ตรากระทรวง
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
กัลยา โสภณพนิช
และกนกวรรณ วิลาวัลย์

ตั้งแต่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
ผู้ประเดิมตำแหน่งหลวงโกวิทอภัยวงศ์ (ควง อภัยวงศ์)
สถาปนา16 ธันวาคม พ.ศ. 2481
เว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการ

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข