พระสารสาสน์ประพันธ์ (ชื้น จารุวัสตร์)

ศาสตราจารย์ พระสารสาสน์ประพันธ์ (ชื้น จารุวัสตร์)[1] เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมการในสมัยที่พลเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน) เป็นนายกรัฐมนตรี เริ่มดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2476 จนกระทั่งพ้นจากตำแหน่งเมื่อ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2478 และเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการ[2] ในสมัยที่พลเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน) เป็นนายกรัฐมนตรี เริ่มดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2478 จนกระทั่งพ้นจากตำแหน่งเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2478

ศาสตราจารย์
พระสารสาสน์ประพันธ์
(ชื้น จารุวัสตร์)

ท.ช.
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมการ
ดำรงตำแหน่ง
29 มีนาคม พ.ศ. 2476 – 1 สิงหาคม พ.ศ. 2478
นายกรัฐมนตรี พลเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา
ก่อนหน้า พลเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา
ถัดไป พลเรือเอก สินธุ์ กมลนาวิน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการ
ดำรงตำแหน่ง
1 สิงหาคม พ.ศ. 2478 – 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2478
นายกรัฐมนตรี พลเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา
ก่อนหน้า พันเอก พระบริภัณฑ์ยุทธกิจ
ถัดไป พันเอก พระยาฤทธิอัคเนย์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด พ.ศ. 2433
เสียชีวิต พ.ศ. 2516
ศาสนา พุทธ

อ้างอิงแก้ไข

  1. "พระสารสาสน์ประพันธ์ (ชื้น จารุวัสตร์) 2433-2516". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2012-03-07. สืบค้นเมื่อ 2013-07-06.
  2. พระสารสาสน์ประพันธ์ (ชื้น จารุวัสตร์) - ThaisWatch.com - ศูนย์ข้อมูลนักการเมือง