พระสารสาสน์ประพันธ์ (ชื้น จารุวัสตร์)

ศาสตราจารย์ พระสารสาสน์ประพันธ์ (ชื้น จารุวัสตร์)[1] เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมการในสมัยที่พลเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน) เป็นนายกรัฐมนตรี เริ่มดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2476 จนกระทั่งพ้นจากตำแหน่งเมื่อ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2478 และเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการ[2] ในสมัยที่พลเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน) เป็นนายกรัฐมนตรี เริ่มดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2478 จนกระทั่งพ้นจากตำแหน่งเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2478

พระสารสาสน์ประพันธ์
(ชื้น จารุวัสตร์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมการ
ดำรงตำแหน่ง
29 มีนาคม พ.ศ. 2477 – 1 สิงหาคม พ.ศ. 2478
นายกรัฐมนตรีพลเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา
ก่อนหน้าพลเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา
ถัดไปพลเรือเอก สินธุ์ กมลนาวิน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการ
ดำรงตำแหน่ง
1 สิงหาคม พ.ศ. 2478 – 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2478
นายกรัฐมนตรีพลเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา
ก่อนหน้าพันเอก พระบริภัณฑ์ยุทธกิจ
ถัดไปพันเอก พระยาฤทธิอัคเนย์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด27 กันยายน พ.ศ. 2433
อำเภอยานนาวา เมืองพระนคร
เสียชีวิต17 พฤษภาคม พ.ศ. 2516 (82 ปี)
ศาสนาพุทธ
คู่สมรสเอื้อม อัศวรักษ์
วิชาชีพข้าราชการพลเรือน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. "พระสารสาสน์ประพันธ์ (ชื้น จารุวัสตร์) 2433-2516". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-03-07. สืบค้นเมื่อ 2013-07-06.
  2. พระสารสาสน์ประพันธ์ (ชื้น จารุวัสตร์) - ThaisWatch.com - ศูนย์ข้อมูลนักการเมือง
  3. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2022-06-19 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๕๔ ตอนที่ ๐ ง หน้า ๒๒๑๓, ๑๓ ธันวาคม ๒๔๘๐
  4. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2022-06-19 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๔๑ ตอนที่ ๐ ง หน้า ๓๕๔๒, ๑ มกราคม ๒๔๖๗
  5. ราชกิจจานุเบกษา, บอกแก้เพิ่มเติม เก็บถาวร 2022-06-19 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๔๑ ตอนที่ ๐ ง หน้า ๓๗๒๑, ๑๘ มกราคม ๒๔๖๗
  6. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความ ส่งเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลาไปพระราชทาน เก็บถาวร 2022-06-19 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๕๒ ตอนที่ ๐ ง หน้า ๓๔๘๘, ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๔๗๘
  7. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ เก็บถาวร 2022-09-28 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๕๕ ตอนที่ ๐ ง หน้า ๒๙๖๑, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๔๘๑