สฤต สันติเมทนีดล

ดร.สฤต สันติเมทนีดล เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในรัฐบาลนายชวน หลีกภัย อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น 1 สมัย และแบบบัญชีรายชื่อ 2 สมัย สังกัดพรรคไทยรักไทย และเป็นสมาชิกบ้านเลขที่ 111

สฤต สันติเมทนีดล
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ดำรงตำแหน่ง
25 ตุลาคม พ.ศ. 2537 – 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2538
นายกรัฐมนตรีชวน หลีกภัย
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด1 ธันวาคม พ.ศ. 2489 (77 ปี)
ศาสนาพุทธ
พรรคการเมืองไทยรักไทย
คู่สมรสศิริพร สันติเมทนีดล

ประวัติ

แก้

สฤต สันติเมทนีดล เกิดเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2489[1] สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านเศรษฐศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโททางด้านวิศวกรรมและแผนการขนส่ง จากประเทศสหรัฐอเมริกา และปริญญาเอกทางด้านวิศวกรรมการขนส่ง จากมหาวิทยาลัยโตรันโต

การทำงาน

แก้

สฤต สันติเมทนีดล ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น เขต 4 สังกัดพรรคพลังธรรม ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป กันยายน พ.ศ. 2535 และได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในรัฐบาลนายชวน หลีกภัย ในปี พ.ศ. 2537 แทนนายอดิศร เพียงเกษ ซึ่งถูกปรับออกจากตำแหน่ง[2]

จากนั้นในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2544 และการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548 เขาได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคไทยรักไทย และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย ต่อมาเขาได้ลาออกเพื่อไปร่วมงานกับพรรคพลังแผ่นดินไทย พร้อมกับ ลิขิต ธีรเวคิน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้

อ้างอิง

แก้