ขุนคงฤทธิศึกษากร (ปาน คงฤทธิ์ศึกษากร)

ขุนคงฤทธิศึกษากร (ปาน คงฤทธิ์ศึกษากร) เป็นอดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และเป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา 6 สมัย

ขุนคงฤทธิศึกษากร
(ปาน คงฤทธิ์ศึกษากร)

ม.ว.ม., ป.ช.
รองประธานสภาผู้แทนราษฎรไทย คนที่ 1
ดำรงตำแหน่ง
30 มิถุนายน พ.ศ. 2498 – 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500
รองประธานสภาผู้แทนราษฎรไทย คนที่ 2
ดำรงตำแหน่ง
26 มิถุนายน พ.ศ. 2497 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2498
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ดำรงตำแหน่ง
16 มกราคม พ.ศ. 2493 – 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494
ดำรงตำแหน่ง
31 มีนาคม พ.ศ. 2500 – 16 กันยายน พ.ศ. 2500
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด พ.ศ. 2442
เสียชีวิต 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2512

ประวัติแก้ไข

ขุนคงฤทธิศึกษากร หรือปาน คงฤทธิ์ศึกษากร เกิดในปี พ.ศ. 2442 เป็นชาวจังหวัดนครราชสีมา และเสียชีวิตเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2512

การทำงานแก้ไข

ขุนคงฤทธิศึกษากร ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา สมัยแรกในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป สิงหาคม พ.ศ. 2489 และได้รับเลือกตั้งอีกในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2491 และได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรี[1][2] ในรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม ในปี พ.ศ. 2492 ต่อมาได้รับเลือกตั้งอีกครั้งในปี พ.ศ. 2495 และได้รับเลือกเป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ในระหว่างปี พ.ศ. 2497 ถึงปี พ.ศ. 2500

ต่อมาในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 ได้รับเลือกตั้ง[3]ในสังกัดพรรคเสรีมนังคศิลา และได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ[4][5] ในรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม และได้รับเลือกตั้งอีกในการเลือกตั้งปีเดียวกัน[6] และในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2512 สังกัดพรรคสหประชาไทย จนกระทั่งเขาเสียชีวิตในขณะดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข