สุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล

(เปลี่ยนทางจาก สุรพงศ์ อึ้งอัมพรวิไล)

สุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ) อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดปทุมธานี และอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

สุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ดำรงตำแหน่ง
9 สิงหาคม 2554 – 18 มกราคม 2555
นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ก่อนหน้านริศรา ชวาลตันพิพัทธ์
ไชยยศ จิรเมธากร
ถัดไปศักดา คงเพชร
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด17 ธันวาคม พ.ศ. 2500 (65 ปี)
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ประเทศไทย
พรรคการเมืองชาติพัฒนา (2543-2547)
ไทยรักไทย (2547-2550)
ชาติไทย (2550-2551)
เพื่อไทย (2551-ปัจจุบัน)

ประวัติ แก้ไข

สุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล เกิดเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2500[1] สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม และระดับปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การทำงาน แก้ไข

สุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล เคยเป็นสมาชิกสภาจังหวัดปทุมธานี (ส.จ.) 2 สมัย และเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี (อบจ.ปทุมธานี) ต่อมาได้เข้ามาทำงานการเมืองโดยการลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดปทุมธานี ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2544 สังกัดพรรคชาติพัฒนาและพรรคไทยรักไทย ต่อมาได้ย้ายมาสังกัดพรรคชาติไทย และได้รับการเลือกตั้งต่อเนื่องอีกหลายสมัย จนกระทั่งพรรคชาติไทยถูกตัดสินยุบพรรค นายสุรพงษ์ จึงได้ย้ายมาสังกัดพรรคเพื่อไทย และได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส.จังหวัดปทุมธานีอีกสมัย

ในปี พ.ศ. 2554 ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร[2] ดูแลรับผิดชอบการศึกษาพื้นที่ภาคกลาง[3] ต่อมาถูกปรับออกจากตำแหน่งในเดือนมกราคม พ.ศ. 2555[4]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้ไข

อ้างอิง แก้ไข

  1. "ประวัติผู้สมัคร ส.ส." คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-11-13. สืบค้นเมื่อ 2011-08-18.
  2. พระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี (รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 128 ตอนพิเศษที่ 88 ง วันที่ 9 สิงหาคม 2554 หน้า 3
  3. ‘วรวัจน์’ มาแนวแปลก! (อีกแล้ว) เก็บถาวร 2012-11-01 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนจากเว็บไซต์ ผู้จัดการ
  4. พระบรมราชโองการ ประกาศให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี (รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 2)
  5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๔ เก็บถาวร 2022-09-29 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๔ ข หน้า ๒, ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔
  6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เก็บถาวร 2022-12-03 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๗ ข หน้า ๑๐, ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๑