สมชัย วุฑฒิปรีชา

สมชัย วุฑฒิปรีชา เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในรัฐบาลนายอานันท์ ปันยารชุน (ครม.47, 49) และเป็นอดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และอดีตรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

สมชัย วุฑฒิปรีชา
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ดำรงตำแหน่ง
10 มิถุนายน พ.ศ. 2535 – 22 กันยายน พ.ศ. 2535
นายกรัฐมนตรี อานันท์ ปันยารชุน
ดำรงตำแหน่ง
6 มีนาคม พ.ศ. 2534 – 22 มีนาคม พ.ศ. 2535
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 23 ตุลาคม พ.ศ. 2474 (88 ปี)
คู่สมรส เพ็ญศรี วุฑฒิปรีชา

ประวัติแก้ไข

สมชัย วุฑฒิปรีชา เคยดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในช่วงที่มีนายเชาวน์วัศ สุดลาภา เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (จากการแต่งตั้ง) และได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดสร้างศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ต่อมาเขาได้โอนย้ายมารับราชการในกระทรวงศึกษาธิการ จนได้รับตำแหน่งเป็นเลขาธิการคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (กปช.) และเป็นปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในระหว่างปี พ.ศ. 2533-2535[1] และเป็นสมาชิกวุฒิสภา 2 สมัย ในปี พ.ศ. 2535-2539 และ พ.ศ. 2539-2543 ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 เขาได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในรัฐบาลนายอานันท์ ปันยารชุน (ครม.47, 49)[2][3]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข