สังข์ทอง ศรีธเรศ

สังข์ทอง ศรีธเรศ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในรัฐบาลของนายชวน หลีกภัย และรัฐบาลของพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาฬสินธุ์ 7 สมัย

สังข์ทอง ศรีธเรศ
ม.ป.ช., ม.ว.ม.
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ดำรงตำแหน่ง
23 กันยายน พ.ศ. 2536 – 11 ธันวาคม พ.ศ. 2537
นายกรัฐมนตรี ชวน หลีกภัย
ดำรงตำแหน่ง
29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 – 15 สิงหาคม พ.ศ. 2540
นายกรัฐมนตรี พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 30 มิถุนายน พ.ศ. 2484
จังหวัดกาฬสินธุ์
เสียชีวิต พ.ศ. 2543
คู่สมรส บุญรื่น ศรีธเรศ
ศาสนา พุทธ

ประวัติแก้ไข

สังข์ทอง ศรีธเรศ เกิดเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2484 เป็นบุตรของนายเคน และนางเทา ศรีธเรศ มีพี่น้อง 7 คน สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ด้านชีวิตครอบครัวได้สมรสกับนางบุญรื่น ศรีธเรศ (สกุลเดิม:มัธยมนันทน์) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร มีบุตร-ธิดา 3 คน

การทำงานแก้ไข

สังข์ทอง ศรีธเรศ ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งแรกในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2526 สังกัดพรรคกิจสังคม ต่อมาในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2535 จึงได้ย้ายมาสังกัดพรรคความหวังใหม่ และได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในรัฐบาลของนายชวน หลีกภัย[1] ในปี พ.ศ. 2535 และในรัฐบาลของพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ พ.ศ. 2537[2][3]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข