สัมพันธ์ ทองสมัคร

นายสัมพันธ์ ทองสมัคร กรรมการที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์[1] และ ส.ส. จังหวัดนครศรีธรรมราช 13 สมัย เกิดวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2485 เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

สัมพันธ์ ทองสมัคร
ม.ป.ช., ม.ว.ม.
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ดำรงตำแหน่ง
29 กันยายน พ.ศ. 2535 – 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2538
นายกรัฐมนตรี ชวน หลีกภัย
ก่อนหน้า ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์
ถัดไป สุขวิช รังสิตพล
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 9 ธันวาคม พ.ศ. 2485 (78 ปี)
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประเทศไทย
พรรคการเมือง พรรคประชาธิปัตย์
คู่สมรส รุจนา ทองสมัคร
ศาสนา พุทธ

ประวัติการศึกษาแก้ไข

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อปี พ.ศ. 2514 และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เมื่อปี พ.ศ. 2535

การทำงานแก้ไข

นายสัมพันธ์ ทองสมัคร ประกอบอาชีพนักหนังสือพิมพ์มาก่อน และเป็นอาจารย์สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช จากนั้นจึงได้สมัครรับเลือกตั้ง ได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช รวม 11 สมัย (พ.ศ. 2518, 2519, 2522, 2526, 2529, 2531, 2535/1, 2535/2, 2538, 2539, 2550) โดยในการลงสมัครครั้งแรกเป็นไปโดยไม่ได้เตรียมการไว้ก่อน เนื่องจากผู้สมัครคนเดิมที่ถูกวางตัวไว้ได้ถอนตัวออกไป[2] เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในปี พ.ศ. 2526-2531 (2 วาระ)[3] และเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในปี พ.ศ. 2535-2538[4]

นายสัมพันธ์มีฉายาที่เรียกกันทั่วไปว่า "หมอผี"[5] เนื่องจากมักมาทำงานที่กระทรวงตั้งแต่ยังเช้ามืดประจำ เป็นผู้หนึ่งที่มีบทบาทอย่างมาก ในการจัดสร้างวัตถุมงคล "จตุคามรามเทพ" ร่วมกับ พล.ต.ต.ขุนพันธรักษ์ราชเดช พล.ต.ท.สรรเพชญ ธรรมาธิกุล และนายอะผ่อง สกุลอมร จนเกิดกระแสจตุคามรามเทพฟีเวอร์ไปทั่วประเทศ

นายสัมพันธ์เคยกล่าวว่าจะยุติบทบาททางการเมืองแล้ว แต่ในการเลือกตั้ง 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550 นายสัมพันธ์กลับมาลงรับสมัครเลือกตั้งอีกครั้ง ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช และสามารถชนะการเลือกตั้งเป็นสมัยที่ 13

ต่อมาในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2554 ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งในระบบบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 48 สังกัดพรรคประชาธิปัตย์[6] แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง ต่อมาจึงได้ลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์ เนื่องจากขอสนองงานด้านการศึกษา ในโครงการพระราชดำริ[7]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. คณะกรรมการสภาที่ปรึกษาพรรค Archived 2018-04-10 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนจากเว็บไซต์พรรคประชาธิปัตย์ สืบค้นวันที่ 16 มีนาคม 2561
  2. "เล่าข่าวเด่น เล่นข่าวดัง". ฟ้าวันใหม่. 2019-02-06. สืบค้นเมื่อ 2019-02-06.
  3. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๔๔ ราย)
  4. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน 48 ราย)เล่ม 109 ตอนที่ 103ก วันที่ 29 กันยายน 2535
  5. “หมอผี” มั่นใจเลือกตั้งสุราษฎร์ชิลๆ ชี้ “กรณ์-สุเทพ” เตรียมนั่งนายกฯแค่เรื่องคุยสนุก
  6. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (พรรคประชาธิปัตย์)
  7. 'สัมพันธ์ ทองสมัคร'ลาออกสมาชิกพรรค ปชป.แล้ว
  8. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้นสายสะพาย วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๒๙)
  9. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่อราชอิสริยาภรณ์ (เครื่องราชชั้นสายสะพาย ๕ ธันวาคม ๒๕๒๘)
  10. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ
ก่อนหน้า สัมพันธ์ ทองสมัคร ถัดไป
ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์    
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(29 กันยายน พ.ศ. 2535 - 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2538)
  สุขวิช รังสิตพล