พลตำรวจตรีวุฒิ สุโกศล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ในรัฐบาลของนายชวน หลีกภัย และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครราชสีมา จากนั้นในปี พ.ศ. 2554 ได้เข้าร่วมงานกับพรรครวมชาติพัฒนา[1]

พลตำรวจตรี
วุฒิ สุโกศล
ม.ป.ช., ม.ว.ม.
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
ดำรงตำแหน่ง
9 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 – 13 มิถุนายน พ.ศ. 2543
นายกรัฐมนตรี ชวน หลีกภัย
ก่อนหน้า สมพงษ์ อมรวิวัฒน์
ถัดไป พลตำรวจเอกประชา พรหมนอก
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ดำรงตำแหน่ง
15 สิงหาคม พ.ศ. 2540 – 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
นายกรัฐมนตรี พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 11 เมษายน พ.ศ. 2475 (89 ปี)
กรุงเทพ ประเทศไทย
พรรคการเมือง ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน

ประวัติแก้ไข

วุฒิ สุโกศล เกิดเมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2475 ที่เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร เป็นบุตรของนายเส็ง กับนางหล่ำ สุโกศล สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2499[2]

การทำงานแก้ไข

พลตำรวจตรี วุฒิ สุโกศล เคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครราชสีมา ในสังกัดพรรคชาติพัฒนา เคยได้รับแต่งตั้งเป็นรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลของพลเอกสุจินดา คราประยูร[3] และได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในคณะรัฐมนตรีคณะที่ 52 (รัฐบาลของพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ)[4] และได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ในรัฐบาลนายชวน หลีกภัย (ชวน 2)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. 'สุวัจน์'รุกคืบรวมโคราช ไพโรจน์ขนส.ส.เข้าร่วม 'แสดงจุดยืน'การรวมกัน เปิดตัว'สุนารี'ลงชิงเก้าอี้!
  2. ประวัติผู้สมัคร ส.ส.กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
  3. คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 88/2535 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (ข้าราชการการเมืองในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี รัฐบาล พลเอก สุจินดา คราประยูร)
  4. พระบรมราชโองการ ประกาศ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี และแต่งตั้งรัฐมนตรี
  5. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้นสายสะพาย ในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๐ จำนวน ๔,๗๙๙ ราย)
  6. ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ชั้นสายสะพาย สมาชิกวุฒิสภา เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๓๗)