สกุล ศรีพรหม

สกุล ศรีพรหม อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในรัฐบาลของพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ

สกุล ศรีพรหม
ม.ป.ช., ม.ว.ม.
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ดำรงตำแหน่ง
9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 – 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534
นายกรัฐมนตรี พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 28 เมษายน พ.ศ. 2475
นครราชสีมา ประเทศไทย
เสียชีวิต 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 (72 ปี)
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ
พรรคการเมือง พรรคชาติไทย (พ.ศ. 2522-2539)
พรรคชาติพัฒนา (พ.ศ. 2539-2547)
คู่สมรส เกษร ศรีพรหม
ศาสนา พุทธ
ลายมือชื่อ

ประวัติแก้ไข

นายสกุล ศรีพรหม เป็นชาวจังหวัดนครราชสีมา เกิดเมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2475 ณ บ้านเลขที่ 245 ตรอกกงสุลฝรั่งเศส ตรงข้างวัดแจ้งใน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จบชั้นมัธยมศึกษาจาก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สำเร็จการศึกษาชั้นประโยคเตรียมอุดมศึกษา ในปี พ.ศ. 2492 จากนั้นได้รับประกาศนียบัตรครูพิเศษมัธยม, ประกาศนียบัตรวิชาสถิติ จาก สมาคมคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ปริญญาตรีทางกฎหมาย นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เริ่มเป็นครูตั้งแต่ปี พ.ศ. 2495 ณ โรงเรียนสหวิทยา (ปัจจุบันคือรวมมิตรวิทยาและโรงเรียนศิริวิทยากร) จนถึงปี พ.ศ. 2511 ได้เป็นสมาชิกสภาเทศบาลเมืองนครราชสีมา และ ได้รับแต่งตั้งเป็นเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครราชสีมา พ.ศ. 2516-พ.ศ. 2522 เป็นผู้พิพากษาสมทบ ศาลคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา ในช่วง พ.ศ. 2522 - 2531 ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา และได้รับเลือกตั้งติดต่อกัน 4 สมัย

เคยได้รับตำแหน่งทางการเมือง อาทิ เป็นผู้ช่วยเลขานุการรองประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองเลขาธิการพรรคชาติไทย จากนั้นในปี พ.ศ. 2529 ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และ พ.ศ. 2531 ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คณะรัฐมนตรีคณะที่ 45 ของไทย[1] , คณะรัฐมนตรีคณะที่ 46 ของไทย[2]) และพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 เนื่องจาก การ รัฐประหาร โดยคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.)

อาจารย์สกุล ศรีพรหม ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 สิริอายุ 72 ปี

ประวัติครอบครัวแก้ไข

อาจารย์สกุล ศรีพรหม สมรส กับ นางเกสร ศรีพรหม (ชื่อเดิม ลมุล) เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2497 มีบุตรธิดา รวม 9 คน คือ

  1. นายดุลยรัตน์ ศรีพรหม
  2. นางพรพัชรี สำนักโนน
  3. นางศรีธิดา ขจรปรีดานนท์
  4. นางสาวรวีวรรณ ศรีพรหม
  5. นายเจษฎา ศรีพรหม
  6. นางสาวนาริสา ศรีพรหม
  7. นางสาวภัทรา ศรีพรหม
  8. นางสาวเขตศิริ ศรีพรหม
  9. นายอภิรัตน์ ศรีพรหม

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข