สกุล ศรีพรหม อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในรัฐบาลของพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ

สกุล ศรีพรหม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ดำรงตำแหน่ง
9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 – 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534
นายกรัฐมนตรีพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด28 เมษายน พ.ศ. 2475
นครราชสีมา ประเทศไทย
เสียชีวิต2 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 (72 ปี)
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ
ศาสนาพุทธ
พรรคการเมืองพรรคชาติไทย (พ.ศ. 2522-2539)
พรรคชาติพัฒนา (พ.ศ. 2539-2547)
คู่สมรสเกษร ศรีพรหม
ลายมือชื่อ

ประวัติ แก้

นายสกุล ศรีพรหม เกิดเมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2475 ณ บ้านเลขที่ 242-243 ตรอกกงสุลฝรั่งเศส(ตรอกวัดแจ้งใน) ตรงข้างวัดแจ้งใน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จบชั้นมัธยมศึกษาจาก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สำเร็จการศึกษาชั้นประโยคเตรียมอุดมศึกษา ในปี พ.ศ. 2492 จากนั้นได้รับประกาศนียบัตรครูพิเศษมัธยม, ประกาศนียบัตรวิชาสถิติ จาก สมาคมคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ปริญญาตรีทางกฎหมาย นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เริ่มเป็นครูตั้งแต่ปี พ.ศ. 2495 ณ โรงเรียนสหวิทยา (ปัจจุบันคือรวมมิตรวิทยาและโรงเรียนศิริวิทยากร) จนถึงปี พ.ศ. 2511 ได้เป็นสมาชิกสภาเทศบาลเมืองนครราชสีมา และ ได้รับแต่งตั้งเป็นเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครราชสีมา พ.ศ. 2516-พ.ศ. 2522 เป็นผู้พิพากษาสมทบ ศาลคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา ในช่วง พ.ศ. 2522 - 2531 ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา และได้รับเลือกตั้งติดต่อกัน 4 สมัย

เคยได้รับตำแหน่งทางการเมือง อาทิ เป็นผู้ช่วยเลขานุการรองประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองเลขาธิการพรรคชาติไทย จากนั้นในปี พ.ศ. 2529 ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และ พ.ศ. 2531 ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คณะรัฐมนตรีคณะที่ 45 ของไทย[1] , คณะรัฐมนตรีคณะที่ 46 ของไทย[2]) และพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 เนื่องจาก การ รัฐประหาร โดยคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.)

อาจารย์สกุล ศรีพรหม ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 สิริอายุ 72 ปี

ประวัติครอบครัว แก้

อาจารย์สกุล ศรีพรหม สมรส กับ นางเกสร ศรีพรหม (ชื่อเดิม ลมุล) เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2497 มีบุตรธิดา รวม 9 คน คือ

  1. นายดุลยรัตน์ ศรีพรหม
  2. นางพรพัชรี สำนักโนน
  3. นางศรีธิดา ขจรปรีดานนท์
  4. นางสาวรวีวรรณ ศรีพรหม
  5. นายเจษฎา ศรีพรหม
  6. นางสาวนาริสา ศรีพรหม
  7. นางสาวภัทรา ศรีพรหม
  8. นางสาวเขตศิริ ศรีพรหม
  9. นายอภิรัตน์ ศรีพรหม

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

อ้างอิง แก้