เปิดเมนูหลัก

พรรคพลังประชาธิปไตย เป็นพรรคการเมืองในประเทศไทย ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปลายปี พ.ศ. 2556 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประแสง มงคลศิริ อดีตสมาชิกพรรคเพื่อไทย และอดีตรักษาการเลขาธิการ นปช. ร่วมกับนายสุรชาติ เวชกามา แกนนำ นปช.ยโสธร[1]

พรรคพลังประชาธิปไตย
หัวหน้าพรรคนายพูนพิพัฒน์ นิลรังษี
เลขาธิการพรรคนายภัทรนุกูล เอ่งฉ้วน
โฆษกพรรคนายณรงค์ วงศ์แดง
คำขวัญพรรคคืนความยุติธรรม นำไทยพัฒนา
ก่อตั้ง6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
ที่ทำการพรรค120/1 หมู่3 ตำบล บึงน้ำรักษ์ อำเภอ ธัญบุรี จังหวัด ปทุมธานี 12110
นโยบายพรรคพรรคพลังประชาธิปไตย คือสัญลักษณ์แห่งความยุติธรรมและประชาธิปไตย เพื่อมวลชนพรรคมีแนวนโยบายมุ่งมั่นที่จะพัฒนาประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้า ประชาชนทุกระดับมีความอยู่ดี กินดี และมีความสุขบนพื้นฐานของความเสมอภาค มีพลังของความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ
การเมืองไทย
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

ประวัติแก้ไข

พรรคพลังประชาธิปไตย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556[2] โดยมีแนวนโยบาย 4 นโยบายหลัก คือ สร้างรัฐสวัสดิการ ต่อต้านคอรัปชั่นอย่างเข้มข้น จัดสรรทรัพยากรของประเทศใหม่และการกระจายอำนาจการปกครอง

การเลือกตั้งแก้ไข

พรรคพลังประชาธิปไตย ส่งสมาชิกลงสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2557 ทั้งในระบบบัญชีรายชื่อ และระบบแบ่งเขต

อ้างอิงแก้ไข