ฉบับร่าง:พรรคพลังประชาธิปไตย

(เปลี่ยนทางจาก พรรคพลังประชาธิปไตย)
พรรคพลังประชาธิปไตย
Democratic Force Party
หัวหน้าพูนพิพัฒน์ นิลรังษี
เลขาธิการว่าง
โฆษกว่าง
รองหัวหน้าพรรคฆอยรินทร์ บินสะมะแอล
ณัฐวัฒน์ ไผทรัตนเศรณี
สุริยา แมฮะ
คำขวัญคืนความยุติธรรม นำไทยพัฒนา
ก่อตั้ง18 กันยายน พ.ศ. 2556; 10 ปีก่อน (2556-09-18)
ที่ทำการ120/1 หมู่ 3 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
การเมืองไทย
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

พรรคพลังประชาธิปไตย (อังกฤษ: Democratic Force Party) พรรคการเมืองของไทยที่จดทะเบียนจัดตั้งตาม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็น ลำดับที่ 21/2556 เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2556 มีนายพูนพิพัฒน์ นิลรังษี เป็นหัวหน้าพรรค และ ยังไม่มีเลขาธิการพรรค

โดยในปัจจุบัน พรรคพลังประชาธิปไตยได้ยกทีมกรรมการบริหารใหม่ทั้งหมด ประกอบด้วย

 1. นายพูนพิพัฒน์ นิลรังษี หัวหน้าพรรค
 2. นายฆอยรินทร์ บินสะมะแอล รองหัวหน้าพรรค
 3. นายณัฐวัฒน์ ไผทรัตนเศรณี รองหัวหน้าพรรค
 4. นายสุริยา แมฮะ รองหัวหน้าพรรค
 5. ว่าง เลขาธิการพรรค
 6. ว่าง เหรัญญิกพรรค
 7. นายสุรพงษ์ ภักดี นายทะเบียนสมาชิกพรรค
 8. นายนพดล กล้าณรงค์ ผู้ช่วยนายทะเบียนสมาชิกพรรค
 9. นายอาหมัด สาหีม รองโฆษกพรรค

ประวัติ แก้

พรรคพลังประชาธิปไตย ก่อตั้งขึ้นในวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2556 ก่อตั้งโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประแสง มงคลศิริ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุทัยธานี และอดีตรักษาการเลขาธิการ นปช. ร่วมกับนายสุรชาติ เวชกามา แกนนำ นปช.ยโสธร ซึ่งก็ได้จดทะเบียนพรรคพลังประชาธิปไตย ตาม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นลำดับที่ 21/2556

บุคลากร แก้

รายชื่อหัวหน้าพรรค แก้

 1. นายสุรชาติ เวชกามา (18 กันยายน พ.ศ. 2556 - 22 ตุลาคม 2561)
 2. นายพูนพิพัฒน์ นิลรังษี (22 ตุลาคม 2561 - ยังอยู่ในวาระ)

รายชื่อเลขาธิการ แก้

 1. น.ท. ชุมพล พุฒซ้อน (18 กันยายน พ.ศ. 2556 - 22 ตุลาคม 2561)
 2. ว่าง (22 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน)

อ้างอิง แก้