พรรคสัมมาชีพ-ช่วยชาวนา

พรรคสัมมาชีพ-ช่วยชาวนา พรรคการเมืองของไทยในอดีตที่จดทะเบียนตาม พระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2511 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2511 เป็นลำดับที่ 6/2511 โดยมี พระช่วงเกษตรศิลปการ เป็นหัวหน้าพรรคและนายล้วน เวกชาลิกานน เป็นเลขาธิการพรรคโดยมีคณะกรรมการบริหารพรรคที่สำคัญอาทินาย แผ่พืชน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา , พลเรือโท สมุทร สมุทรนาวิน , นาย ประเสริฐ เทพหัสดิน ณ อยุธยา และ หม่อมเจ้าสิทธิพร กฤดากร [1][2]

พรรคสัมมาชีพ-ช่วยชาวนา
หัวหน้าพระช่วงเกษตรศิลปการ
รองหัวหน้าแผ่พืชน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
พลเรือโทสุนทร สุนทรนาวิน
เลขาธิการล้วน เวกชาลิกานน
รองเลขาธิการประเสริฐ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
ก่อตั้ง19 ธันวาคม พ.ศ. 2511
ถูกยุบ19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 (2 ปี 335 วัน)
ที่ทำการ75/2 ซอยสุคันธาราม ถนนพระราม 5 เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
การเมืองไทย
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2512 พรรคสัมมาชีพ-ช่วยชาวนาได้ ส.ส. เข้าสภาเพียง 1 คน[3]คือ นายล้วน เวกชาลิกานน จากจังหวัดนครปฐม

พรรคสัมมาชีพ ฯ ถูกยุบพร้อมกับพรรคการเมืองอื่นๆ ตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 9 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 [4]

อ้างอิง แก้

  1. "หม่อมเจ้าสิทธิพร กฤดากร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2020-05-05.
  2. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จดทะเบียนพรรคการเมือง ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 86 ตอน 3 ง หน้า 20 7 มกราคม พ.ศ. 2512
  3. "สำเนาที่เก็บถาวร" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-12-07. สืบค้นเมื่อ 2020-05-05.
  4. ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 9 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 88 ตอน 126 ก พิเศษ หน้า 3 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514