ล้วน เวกชาลิกานน

ล้วน เวกชาลิกานน เป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม 4 สมัย อดีตเลขาธิการพรรคธรรมาธิปัตย์ (พ.ศ. 2498) และพรรคสัมมาชีพ-ช่วยชาวนา

ล้วน เวกชาลิกานน
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด14 เมษายน พ.ศ. 2450
เสียชีวิต12 มีนาคม พ.ศ. 2525 (74 ปี)
พรรคการเมืองสังคมชาตินิยม (2518-2519)
สัมมาชีพ-ช่วยชาวนา (2511-2514)
ธรรมาธิปัตย์ (2498-2501)
คู่สมรสจรวย เวกชาลิกานน

ประวัติ

แก้

นายล้วน เกิดเมื่อวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2450

นายล้วน ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐมครั้งแรกในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2491 ต่อมาเขาได้ร่วมกับร้อยตำรวจเอก เปี่ยม บุณยะโชติ เลขานุการจอมพล ป.พิบูลสงคราม ยื่นจดทะเบียนก่อตั้งพรรคธรรมาธิปัตย์ ต่อปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมืองเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2498 และนายล้วนดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรค ซึ่งนำทีมสมาชิกลงสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 ซึ่งพรรคธรรมาธิปัตย์ได้รับเลือกตั้งจำนวน 9 ที่นั่ง และเขาก็ได้รับเลือกตั้งในครั้งนั้นด้วย[1][2]

เขาได้รับเลือกตั้งอีกครั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป ธันวาคม พ.ศ. 2500 โดยไม่สังกัดพรรคการเมือง หลังจากนั้นนักการเมืองก็ต้องยุติบทบาทลงไปเป็นระยะเวลานาน นับตั้งแต่การรัฐประหารขึ้นในวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501 ยาวนานจนถึงปี พ.ศ. 2511 สภาร่างรัฐธรรมนูญใช้เวลาในการร่างรัฐธรรมนูญจนแล้วเสร็จและนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2511 นายล้วนจึงได้ร่วมกับพระช่วงเกษตรศิลปการ ตั้งพรรคการเมืองชื่อว่า "พรรคสัมมาชีพ-ช่วยชาวนา และเขาดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรค[3] และนายล้วน เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพียงคนเดียวของพรรคสัมมาชีพ-ช่วยชาวนา ที่ชนะการเลือกตั้ง

หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2518 ได้ร่วมเป็นกรรมการบริหารพรรคสังคมชาตินิยม[4]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้

อ้างอิง

แก้