พรรคพัฒนาจังหวัด

พรรคพัฒนาจังหวัด พรรคการเมืองไทยในอดีตที่ได้ยื่นจดทะเบียนก่อตั้งพรรคต่อ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมืองเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517[1] เป็นลำดับที่ 29/2517 โดยมีนายสฤษดิ์ เพ็ญสุภา เป็นหัวหน้าพรรค นายวิศาล ภัทรประสิทธิ์ และ นายวิรัตน์ ภัทรประสิทธิ์ เป็นรองหัวหน้าพรรคและนายดิเรก เพ็ญสุภา เป็นเลขาธิการพรรค

พรรคพัฒนาจังหวัด
หัวหน้าสฤษดิ์ เพ็ญสุภา
รองหัวหน้าวิศาล ภัทรประสิทธิ์
วิรัตน์ ภัทรประสิทธิ์
เลขาธิการดิเรก เพ็ญสุภา
ก่อตั้ง25 พฤศจิกายน 2517
ถูกยุบ6 ตุลาคม 2519
ที่ทำการจังหวัดพิจิตร
สภาผู้แทนราษฎร
1 / 269
สภาผู้แทนราษฎร
2 / 279
การเมืองไทย
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

ใน การเลือกตั้ง 26 มกราคม 2518 พรรคพัฒนาจังหวัดได้ส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งเป็นครั้งแรกซึ่งเป็นการส่งผู้สมัครเพียงคนเดียวทั้งประเทศ[2] ปรากฏว่าพรรคพัฒนาจังหวัดได้ ส.ส. เข้าสภา คือ วิศาล ภัทรประสิทธิ์ จากจังหวัดพิจิตร[3]

ต่อมาเมื่อ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า พรรคกิจสังคม ได้ประกาศยุบสภาทำให้เกิด การเลือกตั้ง 4 เมษายน 2519 ซึ่งทางพรรคพัฒนาจังหวัดก็ได้ส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งผลปรากฏว่าทางพรรคได้ ส.ส. เข้าสภาทั้งสิ้น 2 คน คือ วิศาล ภัทรประสิทธิ์ และ ยุพา อุดมศักดิ์ จากจังหวัดพิจิตร

การยุบพรรค

แก้

คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน นำโดย พลเรือเอก สงัด ชลออยู่ ได้มีคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 6 ลงวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พุทธศักราช 2517 บรรดาพรรคการเมืองที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติดังกล่าวให้เป็นอันสิ้นสุดลง และห้ามตั้งพรรคการเมือง[4] ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2534 ยกเลิกคำสั่งฉบับดังกล่าว[5] แต่พรรคพัฒนาจังหวัด ก็ไม่ได้มีการรื้อฟื้นขึ้นมาดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องแต่อย่างใด

อ้างอิง

แก้
  1. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งพรรคการเมือง เก็บถาวร 2011-11-08 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนราชกิจจานุเบกษา เล่ม 92 ตอนที่ 193 วันที่ 18 กันยายน 2517
  2. วิศาล ภัทรประสิทธิ์ “เจ้าพ่อโรงเหล้าภาคเหนือ” สู่ถนนการเมืองหลัง 14 ตุลาฯ
  3. "สำเนาที่เก็บถาวร" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2020-09-21. สืบค้นเมื่อ 2020-05-12.
  4. คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 6
  5. พระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2534