พรรครักษ์สันติ (อังกฤษ: Rak Santi Party) เป็นพรรคการเมืองไทยที่ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2554 โดยมีศาสตราจารย์ ร้อยตำรวจเอก ดร.ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ เป็นประธานที่ปรึกษาพรรค มีพลตำรวจโทถวิล สุรเชษฐพงษ์ เป็นหัวหน้าพรรคคนแรก และมีรองศาสตราจารย์ ดร.พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ เป็นเลขาธิการพรรค[2] ซึ่งพรรครักษ์สันติมีแนวความคิดที่จะแยกกรรมการบริหารพรรค ออกจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรค เพื่อแยกงานอำนวยการกับงานการเมืองออกจากกัน[3]

พรรครักษ์สันติ
หัวหน้าพลตำรวจโท ถวิล สุรเชษฐพงษ์
โฆษกดร.สุภาพ ทองรัตน์
ประธานที่ปรึกษาศ.ร.ต.อ.ดร.ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์
นโยบายเป็นธรรมทั่วไทย ต้านภัยธรรมชาติ วางมาตรการภาษีที่เป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ เพิ่มผลผลิตเกษตรกร เพิ่มความแน่นอนในธุรกิจ ผลผลิตเพียงพอบริโภค ปราศจากโรคภัย ใช้ปัญญาทำการพัฒนา คนชราได้รับการดูแล เป็นสุขแท้สังคมไทยไร้ยาเสพติด สร้างจิตสาธารณะ ลดละการทุจริต ร่วมใจร่วมสปิริตสู่อาเซียน มุ่งพากเพียรอนุรักษ์ความเป็นไทย เชิดชูยกย่องในบรรพชน[1]
คำขวัญสามัคคี กินดีมีสุข ทุกที่เป็นธรรม นำชาติรุ่งเรือง
ก่อตั้ง21 เมษายน พ.ศ. 2554
ถูกยุบ5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ที่ทำการ8 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
สี  สีเขียว
เว็บไซต์
raksanti.org
(ปัจจุบันใช้การไม่ได้แล้ว)
การเมืองไทย
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

พรรครักษ์สันติ มีคำขวัญว่า "สามัคคี กินดีมีสุข ทุกที่เป็นธรรม นำชาติรุ่งเรือง" มุ่งดำเนินแนวนโยบายในการเป็นพรรคทางเลือก และเป็นกลางทางการเมือง โดยมีนักการเมือง นักวิชาการ และผู้มีชื่อเสียงเข้าร่วมงานกับพรรค อาทิ ผศ.ดร.นพดล อินนา, รศ.ดร.ชรินรัตน์ พุทธปวน, วีระชัย ไชยวรรธนะ, พันธ์เลิศ ใบหยก, พญ.วิวรรณ นิติวรางกูร, นพ.ประจวบ อึ๊งภากรณ์, พีระพงศ์ สาคริก, และ รศ.นงลักษณ์ วัฒนสิงหะ

ต่อมามี พลตำรวจโท ถวิล สุรเชษฐพงษ์ เป็นหัวหน้าพรรค รศ.นงลักษณ์ วัฒนสิงหะ เป็นรองหัวหน้าพรรค ดร.สุภาพ ทองรัตน์ เป็นโฆษกพรรค ว่าที่ร้อยโท กิตติพงศ์ ว่องวิภาสมิตกุล เป็นกรรมการบริหารพรรค[4]


การเลือกตั้ง แก้

การเลือกตั้ง พ.ศ. 2554 พรรครักษ์สันติได้ส่งผู้สมัครในระบบบัญชีรายชื่อ จำนวน 64 คน โดยมีหมายเลขประจำพรรคคือ หมายเลข 12[5] โดยมี ศ.ร.ต.อ.ดร.ปุรชัย เปี่ยมสมบูรณ์ เป็นผู้สมัครลำดับที่ 1 ของบัญชีรายชื่อ และได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพียงคนเดียวของพรรค

ผลการเลือกตั้งทั่วไป แก้

การเลือกตั้ง จำนวนที่นั่ง คะแนนเสียงทั้งหมด สัดส่วนคะแนนเสียง ที่นั่งเปลี่ยน ผลการเลือกตั้ง ผู้นำเลือกตั้ง
2554
1 / 500
284,100 0.87%  1 ฝ่ายค้าน ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์
2557 การเลือกตั้งเป็นโมฆะ

อ้างอิง แก้

  1. รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พร้อมนโยบายของพรรคการเมือง เก็บถาวร 2011-06-26 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนจากเว็บไซต์ สำนักงาน กกต. สืบค้นวันที่ 3 มิถุนายน 2554
  2. "เปิดตัวพรรครักษ์สันติอย่างเป็นทางการ". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-03-26. สืบค้นเมื่อ 2011-04-28.
  3. "ปุระชัย"ตั้งเอง"พรรครักษ์สันติ"
  4. ฐานข้อมูลพรรค
  5. เปิดรับสมัคร ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ วันแรกคึกคัก 6 พรรคการเมืองส่งผู้สมัครเต็มจำนวน 125 คน[ลิงก์เสีย]

แหล่งข้อมูล แก้