ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล อินนา (16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2503[1]) อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระบบบัญชีรายชื่อของพรรคไทยรักไทย[2] และอดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นพดล อินนา
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2503 (60 ปี)
จังหวัดกาญจนบุรี
พรรคการเมือง รักษ์สันติ
ศาสนา พุทธ

การศึกษาแก้ไข

นพดล อินนา จบการศึกษาชั้นมัธยมจากโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยม) จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปริญญาโท จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย และมหาวิทยาลัยนานาชาติประเทศไอร์แลนด์ (เกียรตินิยมอันดับ 1) และปริญาเอก(เกียรตินิยมยอดเยี่ยม) จาก มหาวิทยาลัยแมคกิลล์ ประเทศแคนาดา และ จบ Post Doctorate จากที่เดียวกันนี้อีกด้วย

การทำงานแก้ไข

นพดล อินนา เคยดำรงตำแหน่งรองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์, ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร และรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Chief Information Officer (CIO) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก่อนจะลาออกจากราชการไปทำงานภาคเอกชน และเข้าสู่วงการการเมืองในที่สุด โดยทำงานใกล้ชิดกับ ร.ต.อ.ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์[3] ในสังกัดพรรคไทยรักไทย ต่อมาจึงได้ลาออกจากพรรคไทยรักไทย พร้อมกับ ร.ต.อ.ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ เนื่องจากมีแนวทางการทำงานที่ไม่ตรงกัน

นพดล อินมา ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิด้านพัฒนาองค์กร (ก.ต.ช.) กรรมการสภาประเภทผู้ทรงคุณวุฒิโรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน และประธานอนุกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ (อ.ก.ต.ช) ด้านการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ

ในปี พ.ศ. 2554 นพดล อินมา ได้กลับเข้ามาทำงานการเมืองอีกครั้งโดยการเข้าร่วมงานกับพรรครักษ์สันติ ซึ่งมีร้อยตำรวจเอก ดร.ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ เป็นประธานที่ปรึกษาพรรค[4] โดยลงสมัครในระบบบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 2[5] แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข