พรรคไท เป็นพรรคการเมืองไทยที่ก่อตั้งเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 โดยมีนายแผ่พืชน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เป็นหัวหน้าพรรคคนแรก และมีนายสมบัติ ธำรงธัญวงศ์ เป็นเลขาธิการพรรค[1] ภายใต้คำขวัญของพรรคว่า "สร้างไทย ให้เป็นไท"

พรรคไท
หัวหน้าแผ่พืชน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
เลขาธิการประภัทรพงศ์ เวชชาชีวะ
คำขวัญสร้างไทย ให้เป็นไท
ก่อตั้ง19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517
ถูกยุบ6 ตุลาคม พ.ศ. 2519
การเมืองไทย
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

ผู้บริหารพรรค

แก้

หัวหน้าพรรค

แก้

เลขาธิการพรรค

แก้

การเลือกตั้ง

แก้

พรรคไท เคยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2518 จำนวน 4 คน[3] ได้แก่ อนันต์ ภักดิ์ประไพ (พิษณุโลก) ธวัชชัย นามวงศ์พรหม (เชียงใหม่) ปกรณ์ กุลกำจร (บุรีรัมย์) และประภัทรพงศ์ เวชชาชีวะ (จันทบุรี)

การร่วมรัฐบาล

แก้

พรรคไท เคยเข้าร่วมกับรัฐบาลของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช ในคณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 36 โดยในครั้งนั้น อนันต์ ภักดิ์ประไพ ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์[4] ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2518 ต่อมาในเดือนมกราคม พ.ศ. 2519 จึงมีการปรับคณะรัฐมนตรี โดยนายอนันต์ พ้นจากตำแหน่ง และแต่งตั้งนายประภัทรพงศ์ เวชชาชีวะ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

ยุบพรรค

แก้

วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 ตามคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 6 ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พุทธศักราช 2517 มีผลให้บรรดาพรรคการเมืองที่มีอยู่เป็นอันสิ้นสุดลง [5] แม้แต่ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2524 ยกเลิกคำสั่งฉบับดังกล่าว [6] ส่งผลให้ทุกพรรคการเมืองที่จดทะเบียนจัดตั้งตามพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2517 ยังคงดำรงอยู่เหมือนเดิม แต่พรรคไท ก็ไม่ได้รับการฟื้นฟูแต่อย่างใด

อ้างอิง

แก้
  1. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งพรรคการเมือง เก็บถาวร 2011-11-08 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนราชกิจจานุเบกษา เล่ม 92 ตอนที่ 193 วันที่ 18 กันยายน 2517
  2. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการอำนวยการพรรคการเมือง
  3. "สำเนาที่เก็บถาวร" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2020-09-21. สืบค้นเมื่อ 2020-05-12.
  4. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๒๖ ราย)
  5. คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 6
  6. พระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2524