พรรคไท เป็นพรรคการเมืองไทยที่ก่อตั้งเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 โดยมีนายแผ่พืชน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เป็นหัวหน้าพรรคคนแรก และมีนายสมบัติ ธำรงธัญวงศ์ เป็นเลขาธิการพรรค[1] ภายใต้คำขวัญของพรรคว่า "สร้างไทย ให้เป็นไท"

พรรคไท
หัวหน้าพรรคแผ่พืชน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
เลขาธิการพรรคสมบัติ ธำรงธัญวงศ์
คำขวัญพรรคสร้างไทย ให้เป็นไท
ก่อตั้ง19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517
การเมืองไทย
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

การเลือกตั้งแก้ไข

พรรคไท เคยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2518 จำนวน 4 คน ได้แก่ อนันต์ ภักดิ์ประไพ (พิษณุโลก) ธวัชชัย นามพรหมวงศ์ (เชียงใหม่) ปกรณ์ กุลกำจร (บุรีรัมย์) และประภัทรพงศ์ เวชชาชีวะ (จันทบุรี)

การร่วมรัฐบาลแก้ไข

พรรคไท เคยเข้าร่วมกับรัฐบาลของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช ในคณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 36 โดยในครั้งนั้น อนันต์ ภักดิ์ประไพ ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์[2] ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2518 ต่อมาในเดือนมกราคม พ.ศ. 2519 จึงมีการปรับคณะรัฐมนตรี โดยนายอนันต์ พ้นจากตำแหน่ง และแต่งตั้งนายประภัทรพงศ์ เวชชาชีวะ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

อ้างอิงแก้ไข