พรรคอิสระ (พ.ศ. 2499)

ระวังสับสนกับ พรรคอิสระ (พ.ศ. 2512)
สำหรับความหมายอื่น ดูที่ พรรคอิสระ (แก้ความกำกวม)

พรรคอิสระ (พ.ศ. 2499) พรรคการเมืองขนาดเล็กของไทยในอดีตที่ได้จดทะเบียนก่อตั้งตาม พระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2498 ต่อ พระยาราชภักดี ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมืองเป็นลำดับที่ 10/2499 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2499 มีนาย เกตุ วงศ์กาไสย เป็นหัวหน้าพรรคและนาย เรืองยศ ทองโรจน์ เป็นเลขาธิการพรรค [1] ซึ่งที่ทำการพรรคตั้งอยู่ที่ จังหวัดมหาสารคาม

พรรคอิสระ
หัวหน้าเกตุ วงศ์กาไสย
เลขาธิการเรืองยศ ทองโรจน์
ก่อตั้ง19 ธันวาคม พ.ศ. 2499
ยุบ20 ตุลาคม พ.ศ. 2501 (1 ปี 305 วัน)
ที่ทำการ1157 ถนนวรบุตร ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
สภาผู้แทนราษฎร ก.พ. พ.ศ. 2500
2 / 160
สภาผู้แทนราษฎร
1 / 160
การเมืองไทย
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 ทางพรรคอิสระได้ ส.ส.เข้าสภาทั้งสิ้น 2 คนโดยทั้ง 2 คนเป็น ส.ส. ที่มาจาก จังหวัดมหาสารคาม คือ นายเกียรติ นาคะพงษ์ และนายเรืองยศ ทองโรจน์

ต่อมาในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2500 พรรคอิสระได้ ส.ส. เข้าสภาเพียง 1 คนคือ นายเกตุ วงศ์กาไสย หัวหน้าพรรค

พรรคอิสระได้ถูกยุบตามคำสั่ง คณะปฏิวัติในการรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2501 ที่มี จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นหัวหน้าคณะเมื่อคืนวันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501[2]

อ้างอิงแก้ไข