เกตุ วงศ์กาไสย

เกตุ วงศ์กาไสย เป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคาม 1 สมัย สังกัดพรรคอิสระ เป็นอดีตนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม 2 สมัย และเป็นอดีตหัวหน้าพรรคอิสระ

เกตุ วงศ์กาไสย
นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม
ดำรงตำแหน่ง
21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2499 – 28 สิงหาคม พ.ศ. 2499
ดำรงตำแหน่ง
26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2511 – 2 มกราคม พ.ศ. 2513
ข้อมูลส่วนบุคคล
พรรคการเมือง อิสระ

ประวัติแก้ไข

นายเกตุ วงศ์กาไสย เคยรับราชการครูในสังกัดกรมอาชีวศึกษา จนได้รับตำแหน่งเป็นครูใหญ่โรงเรียนการช่างมหาสารคาม ระหว่างปี พ.ศ. 2487 ถึงปี พ.ศ. 2494[1] (ปัจจุบันคือ วิทาลัยเทคนิคมหาสารคาม)

นายเกตุ วงศ์กาไสย ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ในปี พ.ศ. 2499[2] หลังจากนั้นจึงได้ลาออกไปจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2499 โดยมีเขาเป็นหัวหน้าพรรค และนายเรืองยศ ทองโรจน์ เป็นเลขาธิการพรรค และมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม[3]

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 ได้ ส.ส.จังหวัดมหาสารคาม 2 ที่นั่ง แต่เขาไม่ได้รับเลือก และนายเกตุ ได้รับเลือกตั้งครั้งแรกในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป ธันวาคม พ.ศ. 2500 เป็น ส.ส.คนเดียวของพรรค

ต่อมานายเกตุ ได้กลับมาทำงานการเมืองท้องถิ่นอีกครั้ง โดยการลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม โดยดำรงตำแหน่งระหว่างปี พ.ศ. 2511-2513[4] และร่วมจัดตั้งพรรคสังคมชาตินิยม ในปี พ.ศ. 2518[5]

อ้างอิงแก้ไข