พรรคถิ่นไทย

พรรคถิ่นไทย (อังกฤษ: Thai Motherland Party) เป็นพรรคการเมืองที่ก่อตั้งขึ้นในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2543 โดยมีรองศาสตราจารย์ บรรณโศภิษฐ์ เมฆวิชัย เป็นหัวหน้าพรรคคนแรก และมีนายอัศวิน อภัยวงศ์ เป็นเลขาธิการพรรค[1] ต่อมาเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2543 ที่ประชุมใหญ่ได้มีมติให้ ดร.พิจิตต รัตตกุล อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรค[2]

พรรคถิ่นไทย
หัวหน้าพรรคดร.พิจิตต รัตตกุล
เลขาธิการพรรคอัศวิน อภัยวงศ์
ก่อตั้ง24 สิงหาคม พ.ศ. 2543
ยุบพรรค10 มกราคม พ.ศ. 2545 (อายุ 2 ปี)
ที่ทำการพรรค14/14 หมู่ 18 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพ 10170
สีสีเขียว
นโยบายพรรคพรรคแนวอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

พรรคถิ่นไทย มีเป้าหมายในการเป็นพรรคแนวอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกับพรรคกรีน (Green Party) ในต่างประเทศ มีสัญลักษณ์พรรคเป็น รูปนกกางเขนบ้าน ใช้สีเขียว เป็นสีประจำพรรค มีสมาชิกส่วนใหญ่เป็นกลุ่มมดงาน ซึ่งคือกลุ่มทำงานของ ดร.พิจิตต เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้รับการคาดหมายว่าจะเป็นพรรคการเมืองพรรคใหม่ที่จะประสบความสำเร็จต่อไป

สมาชิกที่มีชื่อเสียงแก้ไข

การส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแก้ไข

พรรคถิ่นไทย ได้ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในการเลือกตั้งในปี พ.ศ. 2544 แต่ไม่ประสบความสำเร็จในการเลือกตั้งดั่งความคาดหมาย ได้ ส.ส. มาเพียงคนเดียวเท่านั้น คือ นายบุญเติม จันทะวัฒน์ จากจังหวัดร้อยเอ็ด[3] ซึ่งภายหลังได้ย้ายมาสังกัดกับพรรคไทยรักไทย ซึ่งเป็นพรรคเสียงข้างมาก

การยุบพรรคแก้ไข

พรรคถิ่นไทยถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคในวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2545 เนื่องจากไม่ดำเนินการตามมาตรา 35 ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 2541 ที่ว่าด้วยการยื่นรายงานการดำเนินกิจการของพรรคต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง[4]

อ้างอิงแก้ไข