พรรครักประเทศไทย

พรรครักประเทศไทย (อังกฤษ: Rak Thailand Party) เป็นพรรคการเมืองในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553[1] โดยมีนายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ เป็นหัวหน้าพรรคคนแรก

พรรครักประเทศไทย
หัวหน้าสุรพนธ์ เวชกร (ทำหน้าที่แทน)
เลขาธิการว่าง
ก่อตั้ง18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
ยุบ22 เมษายน พ.ศ. 2562
ที่ทำการ188 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์
http://www.chuvitonline.com
โฆษกวินัย ตั้งใจ
การเมืองไทย
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

คณะกรรมการบริหารพรรคแก้ไข

พรรครักประเทศไทย มีคณะกรรมการบริหารพรรค จำนวน 8 คน ได้แก่

  1. ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ หัวหน้าพรรครักประเทศไทย (พ้นสมาชิกสภาพ 17 มกราคม พ.ศ. 2560)
  2. สุรพนธ์ เวชกร รองหัวหน้าพรรครักประเทศไทย
  3. ชัยวัฒน์ ไกรฤกษ์ เลขาธิการพรรครักประเทศไทย (ลาออกเมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2555)[2]
  4. สุพัสรา นราแย้ม เลขาธิการพรรครักประเทศไทย (แต่งตั้ง 30 มีนาคม พ.ศ. 2555)
  5. สมเพชร แต่งงาม รองเลขาธิการพรรครักประเทศไทย
  6. วุฒิชัย จันเกษม เหรัญญิกพรรครักประเทศไทย
  7. วินัย ตั้งใจ โฆษกพรรครักประเทศไทย
  8. วรเศรษฐ์ เที่ยงธรรม นายทะเบียนสมาชิกพรรครักประเทศไทย
  9. นิรันดร์ ศรีรุ่งเรือง กรรมการบริหารพรรครักประเทศไทย

รูปภาพแก้ไข

การเลือกตั้งแก้ไข

การเลือกตั้ง พ.ศ. 2554แก้ไข

การเลือกตั้งในวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 พรรครักประเทศไทยถูกเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่ 12 พฤษภาคม ปีเดียวกัน โดยนายชูวิทย์ผู้เป็นหัวหน้าพรรค มีเป้าจะส่งผู้สมัครในระบบบัญชีรายชื่อแค่ 10 คน โดยไม่ส่งผู้สมัครลงแบบเขต เพราะต้องการให้คนไทยทั้งประเทศเลือกพรรค โดยมีเข้าไปเป็นฝ่ายค้านตรวจสอบทุจริตคอร์รัปชั่นของรัฐบาล[3] และได้รับเลือกตั้งจำนวน 4 ที่นั่ง ในสภาผู้แทนราษฎร

หลังการเลือกตั้ง พ.ศ. 2554 พรรครักประเทศไทย ทำหน้าที่ฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ต่อมาได้เกิดความขัดแย้งระหว่างนายชัยวัฒน์ ไกรฤกษ์ กับนายชูวิทย์ ในกรณีที่นายชัยวัฒน์ ลงมติไว้วางใจพลตำรวจเอกประชา พรหมนอก และมีความสนิทสนมกับนายจตุพร พรหมพันธ์ โดยนายชูวิทย์ แจ้งเรื่องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่านายชัยวัฒน์ และนายโปรดปราน โต๊ะราหนี ได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรค[4] แต่นายโปรดปราน ปฏิเสธว่าไม่ได้ลาออกจากพรรคแต่อย่างใด[5] มีเพียงนายชัยวัฒน์ ที่ลาออกจากตำแหน่งเลขาธิการพรรค

ต่อมาในการอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีไทย พ.ศ. 2555 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในสังกัดพรรครักประเทศไทย มีการลงมติแตกต่างกัน คือ นายชัยวัฒน์ และนายโปรดปราน ลงมติไว้วางใจ ส่วนนายชูวิทย์ และนายสมเพชร ลงมติเห็นชอบด้วยกับฝ่ายค้าน (ไม่ไว้วางใจ)

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 ปรากฎว่านายโปรดปราน โต๊ะราหนี อดีตสมาชิกพรรคได้ลงสมัครเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อในนามพรรคภูมิใจไทย

การเลือกตั้ง พ.ศ. 2557แก้ไข

พรรครักประเทศไทย ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2557 ซึ่งกำหนดให้มีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 มีหมายเลขประจำพรรคคือ หมายเลข 3

ประวัติการทำงานในรัฐสภาแก้ไข

ครั้งที่ การเลือกตั้ง จำนวน ส.ส. สถานภาพพรรค นายกรัฐมนตรี หมายเหตุ
1. 2554 4 คน ฝ่ายค้าน น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข