พรรคธรรมาธิปัตย์ (พ.ศ. 2498)

พรรคธรรมาธิปัตย์ พรรคการเมืองที่ได้จดทะเบียนจัดตั้งพรรคตาม พ.ร.บ.พรรคการเมือง พ.ศ. 2498 เป็นลำดับที่ 9/2498[1]

พรรคธรรมาธิปัตย์
หัวหน้าร.ต.อ.เปี่ยม บุณยะโชติ
เลขาธิการล้วน เวกชาลิกานน
ก่อตั้ง7 ธันวาคม 2498
ถูกยุบ20 ตุลาคม 2501
ที่ทำการ506 ถนนหลานหลวง เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
การเมืองไทย
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

ประวัติ

แก้

พรรคธรรมาธิปัตย์ ได้ยื่นจดทะเบียนก่อตั้งพรรคต่อปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมืองเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2498 มีร้อยตำรวจเอก เปี่ยม บุณยะโชติ เลขานุการส่วนตัวของจอมพล ป.พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี เป็นหัวหน้าพรรคและมีนายล้วน เวกชาลิกานนท์ อดีต ส.ส.นครปฐม เป็นเลขาธิการพรรค

ที่ทำการพรรคตั้งอยู่เลขที่ 506 ถนนหลานหลวง ซี่งตั้งอยู่ข้าง บ้านมนังคศิลา อันเป็นที่ทำการของ พรรคเสรีมนังคศิลา พรรคการเมืองของจอมพล ป.

การเลือกตั้ง 26 กุมภาพันธ์ 2500

แก้

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 พรรคธรรมาธิปัตย์ได้ส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งปรากฏว่าทางพรรคได้ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรทั้งสิ้น 9 ที่นั่ง คือ

 • ล้วน เวกชาลิกานน (นครปฐม)
 • ทนง นิยมะสินธุ์ (นนทบุรี)
 • บุญล้อม ศรีสุวรรณ (สมุทรสาคร) เสียชีวิตในเวลาต่อมา
 • เพ่ง ลิมปะพันธุ์ (สุโขทัย)
 • เลิศ สัมพันธารักษ์ (ชัยภูมิ)
 • ฉ่ำ จำรัสเนตร (นครศรีธรรมราช)
 • ร้อยตำรวจเอก เปี่ยม บุณยะโชติ (นครศรีธรรมราช)
 • โสภณ เอี่ยมอิทธิพล (นราธิวาส)
 • เปลื้อง คชภักดี (พัทลุง)

การเลือกตั้ง 15 ธันวาคม 2500

แก้

ภายหลังการรัฐประหารเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2500 ได้มีการจัดการเลือกตั้งใหม่ในวันที่ 15 ธันวาคม 2500 พรรคธรรมาธิปัตย์ได้ส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งอีกครั้งแต่ในคราวนี้ทางพรรคไม่ได้ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรแม้แต่ที่นั่งเดียว

ยุบพรรค

แก้

พรรคธรรมาธิปัตย์ถูกยุบตามคำสั่งคณะปฏิวัติที่มี จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นหัวหน้าคณะเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2501[2]

อ้างอิง

แก้
 1. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมืองธรรมาธิปัตย์
 2. "ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๘ (มีสถานะเทียบเท่าพระราชบัญญัติ ยกเลิกพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๔๙๘ ให้บรรดาพรรคการเมืองที่ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นอันสิ้นสุดลงไป)" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2011-11-14. สืบค้นเมื่อ 2016-05-26.