พรรคเสรีชน เป็นพรรคการเมืองของไทยที่จัดทะเบียนก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2517 เป็นพรรคการเมืองลำดับที่ 15/2517 มีพลเอก ประพันธ์ กุลพิจิตร เป็นหัวหน้าพรรค และนายประโพธ ศรีชินพงศ์ เป็นเลขาธิการพรรค

พรรคเสรีชน
หัวหน้าพลเอก ประพันธ์ กุลพิจิตร
รองหัวหน้าสุจิตร ปัตตะโชติ
เลขาธิการประโพธ ศรีชินพงศ์
ก่อตั้ง21 พฤศจิกายน ค.ศ. 2517 (2517-11-21)
ที่ทำการ36 ถนนเพชรบุรี ตำบลถนนเพชรบุรี เขตพญาไท กรุงเทพฯ
การเมืองไทย
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

ประวัติ แก้

พรรคเสรีชน ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 โดยมีพลเอก ประพันธ์ กุลพิจิตร อดีตแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นหัวหน้าพรรค และนายประโพธ ศรีชินพงศ์ เป็นเลขาธิการพรรค มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ถนนเพชรบุรี เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

พรรคเสรีชน มีกรรมการอำนวยการพรรค ประกอบด้วย นายสุจิตร ปัตตะโชติ เป็นรองหัวหน้าพรรค คุณหญิงประพิศ กุลพิจิตร ร้อยเอก หลวงล่องหนเริงหาญ นายผัน วิสูตร นายเจน ศิริวงศ์ ร้อยตำรวจโท จารึก จตุรภุช นายสมเกียรติ สุพพัต เป็นกรรมการอำนวยการ[1]

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2518 สมาชิกพรรคเสรีชนได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำวน 1 คน[2] คือ สมชาย อินทราวุธ จากจังหวัดแพร่

การยุบพรรค แก้

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน นำโดย พลเรือเอก สงัด ชลออยู่ ได้มีคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 6 ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พุทธศักราช 2517 บรรดาพรรคการเมืองที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติดังกล่าวให้เป็นอันสิ้นสุดลง และห้ามตั้งพรรคการเมือง[3] แต่ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2524 ยกเลิกคำสั่งฉบับดังกล่าว[4] แต่พรรคเสรีชนก็ไม่ได้มีการฟื้นฟูพรรคขึ้นมาแต่อย่างใด

อ้างอิง แก้

  1. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2011-11-08. สืบค้นเมื่อ 2020-04-30.
  2. "สำเนาที่เก็บถาวร" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2020-09-21. สืบค้นเมื่อ 2020-05-12.
  3. คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 6
  4. พระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2524