พรรคเสรีประชาธิปไตย (พ.ศ. 2498)

สำหรับความหมายอื่น ดูที่ พรรคเสรีประชาธิปไตย (แก้ความกำกวม)

พรรคเสรีประชาธิปไตย พรรคการเมืองของไทยในอดีตที่จดทะเบียนก่อตั้งตาม พระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2498 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2498[1] โดยมีนาย เมธ รัตนประสิทธิ์ เป็นหัวหน้าพรรค มีร้อยโท จารุบุตร เรืองสุวรรณ บิดาของนาย จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ อดีต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และอดีตหัวหน้า พรรคเพื่อไทย เป็นเลขาธิการพรรค ต่อมาในปี พ.ศ. 2500 ได้มีการเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งเลขาธิการพรรค เมื่อร้อยโท จารุบุตร ได้ลาออกจากตำแหน่ง และได้แต่งตั้งให้ บุญคุ้ม จันทรศรีสุริยวงศ์ ดำรงตำแหน่งแทน[2]

พรรคเสรีประชาธิปไตย (พ.ศ. 2498)
หัวหน้าพรรคเมธ รัตนประสิทธิ์
เลขาธิการพรรคบุญคุ้ม จันทรศรีสุริยวงศ์
ก่อตั้ง1 ตุลาคม พ.ศ. 2498
ยุบพรรค20 ตุลาคม พ.ศ. 2501 (3 ปี 19 วัน)
สภาผู้แทนราษฎร ก.พ. พ.ศ. 2500
11 / 160
สภาผู้แทนราษฎร ธ.ค. พ.ศ. 2500
5 / 160
การเมืองไทย
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 พรรคเสรีประชาธิปไตยได้ ส.ส. เข้าสภาทั้งสิ้น 11 คนนับเป็นพรรคการเมืองที่ได้ ส.ส. เข้าสภามากที่สุดเป็นอันดับ 3 เป็นรองแค่ พรรคเสรีมนังคศิลา ที่ได้ 83 คน และ พรรคประชาธิปัตย์ ที่ได้ 30 คน

ต่อมาในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2500 พรรคเสรีประชาธิปไตยได้ ส.ส. เข้าสภาเพียง 5 คนลดลงจากการเลือกตั้งครั้งก่อนถึง 6 คน

พรรคเสรีประชาธิปไตยถูกยุบตามคำสั่งของ คณะปฏิวัติ พร้อมกับพรรคการเมืองอื่น ๆ เมื่อคืนวันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501[3]

อ้างอิงแก้ไข