พรรคเกษตรกร (พ.ศ. 2517)

พรรคเกษตรกร เป็นพรรคการเมืองที่จดทะเบียนจัดตั้งพรรคเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 มีนางอภิรัตน์ บริบูรณ์ เป็นหัวหน้าพรรคและนาย ระบิล บริบูรณ์ เป็นเลขาธิการพรรค[1]

พรรคเกษตรกร (พ.ศ. 2517)
หัวหน้าพรรคอภิรัตน์ บริบูรณ์
เลขาธิการพรรคระบิล บริบูรณ์
ก่อตั้ง20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517
ยุบพรรค6 ตุลาคม พ.ศ. 2519
การเมืองไทย
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

พรรคเกษตรกร ลงรับสมัครเลือกตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2518 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2519 ก่อนจะถูกยุบพรรคเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 ตามคำสั่งของ คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน

บทบาทของพรรคแก้ไข

การเลือกตั้ง พ.ศ. 2518แก้ไข

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2518 พรรคเกษตรกรได้รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 1 คน[2] คือ สมศักดิ์ สมบูรณ์ทรัพย์ จังหวัดราชบุรี

อ้างอิงแก้ไข