พรรคเกษตรกร (พ.ศ. 2517)

พรรคเกษตรกร เป็นพรรคการเมืองที่จดทะเบียนจัดตั้งพรรคเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 มีนางอภิรัตน์ บริบูรณ์ เป็นหัวหน้าพรรคและนาย ระบิล บริบูรณ์ เป็นเลขาธิการพรรค[1]

พรรคเกษตรกร
หัวหน้าอภิรัตน์ บริบูรณ์
เลขาธิการระบิล บริบูรณ์
ก่อตั้ง20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517
ถูกยุบ6 ตุลาคม พ.ศ. 2519
การเมืองไทย
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

พรรคเกษตรกร ลงรับสมัครเลือกตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2518 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2519

บทบาทของพรรค แก้

การเลือกตั้ง พ.ศ. 2518 แก้

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2518 พรรคเกษตรกรได้รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 1 คน[2] คือ สมศักดิ์ สมบูรณ์ทรัพย์ จังหวัดราชบุรี

การยุบพรรค แก้

คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน นำโดย พลเรือเอก สงัด ชลออยู่ ได้มีคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 6 ลงวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พุทธศักราช 2517 บรรดาพรรคการเมืองที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติดังกล่าวให้เป็นอันสิ้นสุดลง และห้ามตั้งพรรคการเมือง[3] ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2524 ยกเลิกคำสั่งฉบับดังกล่าว[4] แต่พรรคเกษตรกร ก็ไม่ได้รับการฟื้นฟูขึ้นมาดำเนินกิจกรรมต่อ แต่อย่างใด

อ้างอิง แก้

  1. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งพรรคการเมือง เก็บถาวร 2011-11-08 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนราชกิจจานุเบกษา เล่ม 92 ตอนที่ 193 วันที่ 18 กันยายน 2518
  2. "สำเนาที่เก็บถาวร" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2020-09-21. สืบค้นเมื่อ 2020-05-12.
  3. คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 6
  4. พระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2524